Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Kaur

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 KAUR SELATAN 100% 6 6 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0
2 KAUR TENGAH 100% 2 2 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
3 KAUR UTARA 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
4 KELAM TENGAH 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
5 LUNGKANG KULE 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
6 MAJE 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
7 MUARA SAHUNG 100% 5 5 0 100% 3 3 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
8 NASAL 83% 6 5 1 nan% 0 0 0 100% 2 2 0 66,67% 3 2 1 100% 1 1 0
9 PADANG GUCI HULU 100% 5 5 0 100% 5 5 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
10 TANJUNG KEMUNING 100% 3 3 0 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
11 TETAP 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
Total 97% 32 31 1 100% 14 14 0 100% 7 7 0 88,89% 9 8 1 100% 2 2 0


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang