Progres Pendataan Data Pokok Pendidikan Islam

Jenjang Madrasah TP. 2020/2021 Semester Ganjil

Progres Pendataan
Kabupaten Rejang Lebong

No            Kecamatan             % Total Kirim Sisa RA MI MTs MA
% Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa % Total Kirim Sisa
1 BERMANI ULU 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
2 BERMANI ULU RAYA 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
3 BINDURIANG 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
4 BINDU RIANG 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
5 CURUP 75% 8 6 2 50,00% 4 2 2 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0
6 CURUP TENGAH 100% 3 3 0 100% 3 3 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
7 CURUP TIMUR 100% 7 7 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100% 1 1 0
8 CURUP UTARA 100% 5 5 0 100% 1 1 0 100% 3 3 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0
9 KOTA PADANG 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
10 KOTA PADANG 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
11 PADANG ULAK TANDING 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0
12 SELUPU REJANG 100% 1 1 0 100% 1 1 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
13 SELUPU REJANG 100% 7 7 0 100% 1 1 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0 100% 2 2 0
14 SINDANG DATARAN 100% 2 2 0 100% 2 2 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0 nan% 0 0 0
Total 95% 41 39 2 86,67% 15 13 2 100% 12 12 0 100% 9 9 0 100% 5 5 0


  Chart Lembaga BAP

  Chart Lembaga BAP Sesuai Jenjang