Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Semampir

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA ABU SYAMSUDDIN MA Swasta 131235780020 1 6 1 4 1 4
2 MTS ABU SYAMSUDDIN MTS Swasta 121235780048 36 8 1 5 1 1
3 MI Al Amin MI Swasta 111235780083 184 10 2 4 1 1
4 RA Al Amin RA Swasta 101235780083 122 3 1 1 0 0
5 MI Al Chusnaniyah MI Swasta 111235780149 86 16 1 6 0 0
6 RA Al Chusnaniyah RA Swasta 101235780145 69 4 1 5 0 0
7 RA Al Ghozali RA Swasta 101235780085 133 8 1 5 0 0
8 MI Al Ghozali 1 MI Swasta 111235780081 236 18 1 12 1 1
9 MI Al Kautsar MI Swasta 111235780097 86 11 1 6 0 0
10 RA Al Masyithoh RA Swasta 101235780124 42 4 1 2 0 0
11 MI Al-Masyithoh MI Swasta 111235780085 113 13 1 6 1 1
12 RA Al Utsmany RA Swasta 101235780173 20 1 1 2 0 0
13 RA Al Washilin RA Swasta 101235780186 62 7 1 7 0 0
14 RA An Nur RA Swasta 101235780196 123 3 1 4 0 0
15 MI Cokroaminoto MI Swasta 111235780087 135 12 3 7 3 1
16 MI Darul Barokah MI Swasta 111235780084 287 26 2 12 1 0
17 RA Darul Barokah RA Swasta 101235780123 60 6 1 4 0 0
18 MI Darul Rahman MI Swasta 111235780096 304 15 1 9 1 0
19 RA Darul Rahman RA Swasta 101235780167 68 3 1 2 1 0
20 MI Darul Ulum MI Swasta 111235780086 67 15 1 6 1 0
21 RA Darul Ulum RA Swasta 101235780115 5 1 1 0 0 0
22 MI Darut Tauhid MI Swasta 111235780147 92 13 2 6 1 0
23 MI Da`watul Khoirot MI Swasta 111235780095 112 10 1 6 1 0
24 RA Dawatul Khoirot RA Swasta 101235780092 46 4 1 2 0 0
25 MA Ibnu Husain MA Swasta 131235780016 144 15 6 6 1 2
26 MI Ibnu Husain MI Swasta 111235780088 178 8 1 6 1 0
27 MTS Ibnu Husain MTS Swasta 121235780021 268 1 1 12 1 0
28 RA Ibnu Husain RA Swasta 101235780081 69 6 1 3 0 0
29 MI Ihyaussalafiyah MI Swasta 111235780079 156 10 1 6 1 1
30 MI Islamiyah MI Swasta 111235780075 118 10 1 8 1 1
31 RA Khm. Kholil RA Swasta 101235780095 21 2 1 0 0 0
32 MI Khm Kholil I MI Swasta 111235780093 349 14 1 13 0 0
33 MI Khm Nur MI Swasta 111235780080 68 10 1 6 1 0
34 MI Khoirul Ridwan MI Swasta 111235780142 70 9 1 6 1 1
35 MI Makarimul Akhlaq MI Swasta 111235780099 155 9 1 6 2 1
36 MTS Makarimul Akhlaq MTS Swasta 121235780047 117 11 1 6 1 0
37 RA Makarimul Akhlaq RA Swasta 101235780073 80 4 1 7 0 0
38 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235780074 341 13 4 12 1 1
39 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235780096 90 3 1 4 0 0
40 MI Miftahul Abidin MI Swasta 111235780162 81 6 1 5 1 0
41 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235780091 82 17 1 8 1 0
42 MI Nahdlatul Athfal MI Swasta 111235780092 302 15 1 11 1 0
43 MTS Nahdlatul Athfal MTS Swasta 121235780041 38 11 1 3 1 2
44 RA Nahdlatul Athfal RA Swasta 101235780128 123 1 1 4 0 0
45 RA Nurul Alim RA Swasta 101235780098 113 5 1 4 0 0
46 MTS Nurul Salam MTS Swasta 121235780018 52 13 1 3 0 0
47 MI Raudlotul Muta`allimin MI Swasta 111235780098 131 12 1 6 1 0
48 RA Raudlotus Sholihin RA Swasta 101235780112 18 1 1 4 0 0
49 MI Sabilil Muhtadin MI Swasta 111235780076 125 9 2 14 1 0
50 RA Sabilil Muhtadin RA Swasta 101235780101 32 3 1 2 1 0
51 MA Sunan Ampel MA Swasta 131235780007 186 9 1 12 0 0
52 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235780019 296 17 1 12 1 1
53 MA Sunan Giri MA Swasta 131235780018 54 5 1 9 0 0
54 MI Sunan Giri MI Swasta 111235780146 181 9 1 7 0 0
55 MTS Sunan Giri MTS Swasta 121235780036 146 9 1 9 1 2
56 RA Sunan Giri RA Swasta 101235780127 80 10 1 4 0 0
57 RA Tarbiyatush Shibyan RA Swasta 101235780102 81 1 1 3 0 0
58 MI Tarbiyatush Shibyan I MI Swasta 111235780089 592 3 1 18 0 0
59 MTS Taswirul Afkar MTS Swasta 121235780020 297 15 1 17 0 0
60 MI Taswirul Afkar I MI Swasta 111235780077 189 11 1 6 1 0
61 MI Taswirul Afkar Ii MI Swasta 111235780078 188 9 1 8 1 0
Total 8,100 533 75 393 36 21*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.