Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al-Amani RA Swasta 101235780082 11 1 1 0 0 0
2 MI Al Azhar MI Swasta 111235780115 117 7 1 7 0 0
3 RA Al Fattah RA Swasta 101235780067 21 1 1 2 0 0
4 MI Al Hikmah MI Swasta 111235780114 151 12 1 6 0 0
5 MI At Tibyan MI Swasta 111235780116 90 9 1 6 1 1
6 RA At Tibyan RA Swasta 101235780041 52 2 1 2 0 0
7 RA Az-Zahroh RA Swasta 101235780118 10 1 1 2 0 0
8 RA Baitul Amien RA Swasta 101235780022 49 1 1 5 0 0
9 RA Baitus Shiddiq RA Swasta 101235780032 30 2 1 2 0 0
10 MI Darul Hijroh MI Swasta 111235780112 89 12 2 6 1 1
11 RA Darul Hijroh RA Swasta 101235780058 17 1 1 4 0 0
12 MI Hasanah MI Swasta 111235780113 132 9 3 6 0 0
13 MTS Hasanah MTS Swasta 121235780035 44 6 1 3 0 0
14 RA Hasanah RA Swasta 101235780016 72 8 1 1 0 0
15 RA Insan Madani RA Swasta 101235780164 28 1 1 2 0 0
16 RA Islam Intan RA Swasta 101235780151 98 1 1 6 0 0
17 MI Mi Alfattah MI Swasta 111235780117 66 9 1 6 1 1
18 MI Noor Musholla MI Swasta 111235780108 303 20 1 12 1 2
19 RA Noor Musholla RA Swasta 101235780010 95 5 1 4 0 0
20 MI Nurul Islam MI Swasta 111235780111 213 13 1 12 0 0
21 MTS Nurul Islam MTS Swasta 121235780027 51 9 1 12 0 0
22 RA Pancasila Jaya RA Swasta 101235780053 55 4 1 2 0 0
23 MI Putra Bhakti MI Swasta 111235780109 36 10 1 6 1 0
24 RA Ra Al - Hikam RA Swasta 101235780168 105 1 1 5 0 0
25 MA Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum MA Swasta 131235780003 14 16 2 3 1 1
26 MI Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum MI Swasta 111235780110 101 14 1 6 1 0
27 MTS Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum MTS Swasta 121235780025 43 1 1 6 0 0
28 RA Tahsinul Akhlaq Bahrul Ulum RA Swasta 101235780074 28 2 1 2 0 0
Total 2,121 178 32 136 7 6*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.