Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kedopok

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al Falah MI Swasta 111235740011 80 9 2 6 0 0
2 MTS Al Falah MTS Swasta 121235740009 106 14 2 5 0 0
3 RA Al-Khoziniy RA Swasta 101235740031 23 4 1 2 0 0
4 RA As Syafi`iyah RA Swasta 101235740013 28 4 1 2 0 0
5 RA Kedung Arum RA Swasta 101235740011 45 3 1 2 0 0
6 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235740007 109 11 1 8 0 0
7 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235740006 71 12 1 5 0 0
8 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235740010 30 2 1 2 0 0
9 MTS Nu Bina Insani MTS Swasta 121235740016 34 4 1 3 0 0
10 MI Nurul Huda MI Swasta 111235740009 112 10 1 6 0 0
11 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235740010 65 16 1 4 0 0
12 MA Nurul Yaqin MA Swasta 131235740004 60 12 1 3 1 1
13 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235740006 63 10 2 6 0 0
14 MTS Nurul Yaqin MTS Swasta 121235740007 61 10 1 3 0 0
15 RA Nurul Yaqin RA Swasta 101235740008 24 3 1 2 0 0
16 RA Nurur Rahman RA Swasta 101235740012 24 1 1 2 0 0
17 MI Raudlatul Hasaniyah MI Swasta 111235740008 138 10 1 6 0 0
18 MTS Raudlatul Hasaniyah MTS Swasta 121235740008 90 18 1 9 0 0
19 RA Raudlatul Hasaniyah RA Swasta 101235740009 23 5 1 2 0 0
20 MI Zawiyatus Salikin MI Swasta 111235740010 112 9 1 6 0 0
Total 1,298 167 23 84 1 1*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.