Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al Hasyimi RA Swasta 101235740029 14 1 1 0 0 0
2 MA Assulthoniyah MA Swasta 131235740001 31 12 1 3 0 0
3 MTS Assulthoniyah MTS Swasta 121235740003 144 15 1 7 0 0
4 RA Azidan RA Swasta 101235740004 31 4 1 2 0 0
5 MI Darul Hidayah MI Swasta 111235740025 153 14 1 6 0 0
6 RA Darul Hidayah RA Swasta 101235740006 57 6 1 2 0 0
7 MI Futuhiyah MI Swasta 111235740003 80 9 1 6 0 0
8 RA Hidayatul Ma`arif RA Swasta 101235740003 34 5 1 5 0 0
9 MI Hidayatul Ula MI Swasta 111235740002 217 19 3 11 0 0
10 MI Ihyaul Islam MI Swasta 111235740004 215 15 1 12 0 0
11 RA Islamiyah RA Swasta 101235740005 41 3 1 2 0 0
12 RA Masyithoh 2 RA Swasta 101235740002 50 5 1 3 0 0
13 RA Masyithoh I RA Swasta 101235740001 98 6 1 5 0 0
14 MI MI Saifuridzal MI Swasta 111235740026 46 10 1 6 0 0
15 MA MODEL MAULANA MA Swasta 131235740011 6 16 1 2 1 3
16 MTS Nurul Hidayah MTS Swasta 121235740005 327 22 2 10 0 0
17 MA Nurul Islam MA Swasta 131235740009 62 18 1 5 0 0
18 MA Riyadlus Sholihin MA Swasta 131235740003 503 49 1 28 0 0
19 MI Riyadlus Sholihin MI Swasta 111235740005 159 14 1 7 1 0
20 MTS Riyadlus Sholihin MTS Swasta 121235740004 1,389 55 7 45 0 0
21 MTS Roudlotut Tholibin MTS Swasta 121235740002 169 33 4 18 0 0
22 MA Sunan Giri MA Swasta 131235740008 42 13 1 5 1 1
23 MTS Sunan Giri MTS Swasta 121235740001 84 1 1 3 0 0
24 MI Tarbiyatul Islamiyah MI Swasta 111235740001 108 11 1 6 0 0
25 MA Wahid Hasyim MA Swasta 131235740002 152 16 6 12 0 0
26 RA Zahrotun Najah RA Swasta 101235740007 19 5 1 2 0 0
Total 4,231 377 43 213 3 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.