Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Lowokwaru

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 1 Kota Malang MA Negeri 131135730001 980 69 28 32 0 0
2 RA Al Falach RA Swasta 101235730044 102 8 1 4 0 0
3 MI Al-Fattah MI Swasta 111235730032 283 18 3 14 0 0
4 RA Al-Hikam RA Swasta 101235730041 132 8 1 6 0 0
5 RA Al Kautsar RA Swasta 101235730042 47 3 3 3 0 0
6 RA Al Munawaroh Malang RA Swasta 101235730043 14 3 1 2 0 0
7 RA Al Muqorrobun RA Swasta 101235730080 29 4 1 2 0 0
8 RA Arafah RA Swasta 101235730045 86 5 1 6 1 0
9 RA Ashabul Kahfi RA Swasta 101235730046 6 1 1 2 1 0
10 RA Asri RA Swasta 101235730040 81 6 1 2 0 0
11 RA Asy-Syahriyah RA Swasta 101235730047 84 6 1 5 1 1
12 MI BAIPAS MI Swasta 111235730052 40 9 3 6 1 0
13 RA Baiturrohim RA Swasta 101235730063 86 4 2 3 0 0
14 RA Bunga RA Swasta 101235730048 14 3 1 2 0 0
15 RA Daarul Ihsaan RA Swasta 101235730049 73 3 1 2 0 0
16 RA Darun Najah RA Swasta 101235730099 12 1 1 0 0 0
17 RA DARUN NAJAH A.J RA Swasta 101235730103 1 1 1 0 0 0
18 MA Daruttauhid MA Swasta 131235730008 124 8 1 7 1 0
19 MTS Daruttauhid MTS Swasta 121235730015 146 9 1 9 1 2
20 RA Dewi Sartika RA Swasta 101235730050 85 6 1 4 0 0
21 RA Gita Nanda RA Swasta 101235730052 34 3 1 2 0 0
22 MA Hidayatul Mubtadiin MA Swasta 131235730009 107 9 1 6 1 2
23 MTS Hidayatul Mubtadi`in MTS Swasta 121235730016 209 12 5 14 1 3
24 MI Hidayatul Mubtadiin Ts MI Swasta 111235730033 160 13 3 10 1 1
25 RA Impianku RA Swasta 101235730051 93 9 1 6 1 0
26 MTS Ma`arif Nu Kota Malang MTS Swasta 121235730027 44 18 4 3 1 0
27 MA Muhammadiyah 1 MA Swasta 131235730010 141 22 5 7 1 6
28 MTS Muhammadiyah 1 MTS Swasta 121235730017 187 26 1 9 1 1
29 RA Muslimat Nu 1 RA Swasta 101235730056 46 6 1 4 0 0
30 RA Muslimat Nu 16 RA Swasta 101235730053 96 6 1 5 0 0
31 RA Muslimat Nu 18 RA Swasta 101235730054 63 5 1 4 0 0
32 RA Muslimat Nu 27 RA Swasta 101235730055 12 1 1 0 0 0
33 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235730018 117 14 1 7 1 2
34 RA Paramita RA Swasta 101235730057 81 6 1 4 0 0
35 RA Pesan Ibu RA Swasta 101235730058 47 3 1 2 0 0
36 RA Ridwanushsholihin RA Swasta 101235730059 84 6 1 6 0 0
37 RA Roudlotul Jannah RA Swasta 101235730060 56 5 1 4 0 0
38 RA Sakinah RA Swasta 101235730061 10 1 1 0 0 0
39 MI Sunan Giri MI Swasta 111235730034 150 14 1 7 1 0
40 MTS Surya Buana MTS Swasta 121235730019 302 25 2 13 0 0
41 RA Taman Tunas Bangsa Al-Arafah RA Swasta 101235730062 54 4 1 3 0 0
42 MTS Tarbiyatul Iman MTS Swasta 121235730030 34 28 3 3 0 0
43 MI Wirausaha Al Arafah MI Swasta 111235730047 1 1 1 0 0 0
44 MI Yaspuri MI Swasta 111235730035 141 21 1 11 0 0
45 MTS Yaspuri Malang MTS Swasta 121235730020 63 16 1 5 0 0
Total 4,757 449 95 246 15 18*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.