Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Adi Poday MI Swasta 111235290387 71 10 1 6 0 0
2 RA Al Ihsan RA Swasta 101235290364 23 3 1 2 0 0
3 MI Al Ishlah MI Swasta 111235290388 62 9 1 6 0 0
4 RA Al - Ishlah RA Swasta 101235290367 4 1 1 2 0 0
5 MI Al Khairat MI Swasta 111235290389 83 1 1 7 1 0
6 RA Al Khairat RA Swasta 101235290548 29 1 1 3 0 0
7 MTS As-Surja MTS Swasta 121235290291 1 1 1 0 0 0
8 RA Darul Hikmah RA Swasta 101235290365 33 5 1 1 0 0
9 RA Darussalam RA Swasta 101235290366 39 4 1 2 0 0
10 MI Jami`atul Islamiyah MI Swasta 111235290390 66 8 1 6 0 0
11 MI Khairul Jadid MI Swasta 111235290391 83 11 1 6 0 0
12 MI Mabdaul Arifin MI Swasta 111235290539 47 1 1 6 0 0
13 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235290183 192 20 1 9 1 1
14 MA Nahdlatul Ulama MA Swasta 131235290084 45 13 1 3 1 1
15 MTS Nahdlatul Ulama` MTS Swasta 121235290184 116 18 1 8 0 0
16 MI Nurul Aula MI Swasta 111235290392 52 9 1 6 0 0
17 MI Nurul Fatah MI Swasta 111235290393 64 8 1 6 0 0
Total 1,010 123 17 79 3 2*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.