Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Dungkek

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al-Aziziyah RA Swasta 101235290359 10 1 1 0 0 0
2 MI Al-Hidayah MI Swasta 111235290382 48 12 1 6 0 0
3 MTS Al-Hidayah MTS Swasta 121235290269 49 16 1 3 1 0
4 MTS AL-KHAIRIYAH MTS Swasta 121235290310 86 10 1 3 0 0
5 RA Ar-Raudlah RA Swasta 101235290352 59 6 1 2 0 0
6 MI As-Salam MI Swasta 111235290536 73 15 1 6 1 0
7 MTS As-Salam MTS Swasta 121235290298 24 9 1 3 0 0
8 RA As-Salam RA Swasta 101235290357 15 5 1 2 0 0
9 MA AS-SALAM MA Swasta 131235290145 19 10 1 4 1 0
10 RA Darul Ittihad RA Swasta 101235290534 21 5 1 3 0 0
11 MI DARUL ITTIHAD MI Swasta 111235290564 46 9 1 6 0 0
12 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235290306 19 1 1 3 0 0
13 RA Darul Ulum RA Swasta 101235290353 22 4 1 2 0 0
14 MA Mahwil Ummiyah MA Swasta 131235290083 71 5 1 4 1 1
15 MI Mahwil Ummiyah MI Swasta 111235290370 95 10 1 6 0 0
16 MTS Mahwil Ummiyah MTS Swasta 121235290176 107 11 1 10 1 0
17 RA Mahwil Ummiyah RA Swasta 101235290354 26 4 1 2 0 0
18 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235290355 29 2 1 3 0 0
19 MI MIFTAHUL ULUM I MI Swasta 111235290371 35 10 1 6 0 0
20 MI Miftahul Ulum II MI Swasta 111235290372 103 12 2 6 1 0
21 MI Mi Tarbiyatul Muta`allimin MI Swasta 111235290380 75 13 1 6 1 0
22 MA Nasy-atul Muta`allimin MA Swasta 131235290118 127 20 2 15 3 0
23 MI Nasy-atul Muta`allimin MI Swasta 111235290373 127 24 1 9 0 0
24 MTS Nasy-Atul Muta`allimin MTS Swasta 121235290177 173 12 1 17 0 0
25 MI Nurul Amien MI Swasta 111235290374 43 14 2 6 0 0
26 MI Nurul Hajar MI Swasta 111235290375 82 8 1 6 0 0
27 MTS Nurul Hajar MTS Swasta 121235290180 408 8 1 7 1 1
28 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290376 55 17 1 6 0 0
29 MI Nurul Iman MI Swasta 111235290377 73 12 1 6 0 0
30 RA Nurul Iman RA Swasta 101235290541 32 7 1 2 0 0
31 MI Nurul Islam MI Swasta 111235290379 53 13 1 6 1 1
32 MTS Nurul Islam MTS Swasta 121235290178 41 11 1 3 1 1
33 MI Nurul Islam 2 MI Swasta 111235290378 12 1 1 1 0 0
34 MTS Tarbiyatul Muta`allimin MTS Swasta 121235290246 29 11 1 3 0 0
35 RA Tarbiyatul Muta'allimin RA Swasta 101235290356 20 6 1 2 0 0
36 MI Tarbiyatus Shibyan MI Swasta 111235290381 114 12 1 6 0 0
37 MTS Tarbiyatus Shibyan MTS Swasta 121235290179 97 22 2 6 1 1
Total 2,518 368 41 187 14 5*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.