Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Batuputih

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA AL-AZIZ RA Swasta 101235290546 17 1 1 2 0 0
2 RA Al-Falah RA Swasta 101235290305 25 6 1 2 0 0
3 RA Al Huda RA Swasta 101235290306 14 5 1 2 0 0
4 MI Al-Iftitahiyah MI Swasta 111235290315 112 17 1 6 0 0
5 MTS Al-Iftitahiyah MTS Swasta 121235290155 115 8 1 9 0 0
6 RA Al-Iftitahiyah RA Swasta 101235290307 33 5 1 2 0 0
7 RA Al-Karomah RA Swasta 101235290308 32 6 1 2 0 0
8 MTS AL - KHAIRAT MTS Swasta 121235290321 15 1 1 1 0 0
9 MI Al-Ma`arif MI Swasta 111235290318 43 9 1 6 0 0
10 RA Al Muallimin RA Swasta 101235290309 7 4 1 2 0 0
11 MA Al-Munawarah MA Swasta 131235290109 188 10 1 6 1 1
12 MI Al-Munawarah MI Swasta 111235290319 45 9 1 6 1 1
13 MTS Al-Munawarah MTS Swasta 121235290156 80 18 1 5 1 1
14 RA Al-Munawarah RA Swasta 101235290304 30 3 1 2 0 0
15 MI Al-Muqtashid MI Swasta 111235290320 48 7 1 6 0 0
16 RA Al-Muqtashid RA Swasta 101235290533 13 3 1 2 0 0
17 MI An Dzariyah MI Swasta 111235290321 35 9 1 6 0 0
18 RA An Nabawy RA Swasta 101235290328 13 1 1 0 0 0
19 RA An Najah RA Swasta 101235290310 13 6 1 2 0 0
20 RA An-Nidham RA Swasta 101235290311 22 7 1 4 0 0
21 RA An Nidhamiyah RA Swasta 101235290312 11 4 1 2 0 0
22 RA Ar-Rahman RA Swasta 101235290314 7 5 1 2 0 0
23 RA Ar-Rahmaniya RA Swasta 101235290313 15 4 1 0 0 0
24 MI Ar-Rifai MI Swasta 111235290322 54 21 1 7 0 0
25 RA Ar-Rohmaniyah RA Swasta 101235290530 31 4 1 2 0 0
26 RA Az-Zahidin RA Swasta 101235290315 11 1 1 2 0 0
27 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235290323 55 14 1 6 0 0
28 RA Bahrul Ulum RA Swasta 101235290316 26 6 1 2 0 0
29 RA Baitul Muttaqin RA Swasta 101235290317 30 4 1 2 0 0
30 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235290318 20 3 1 2 0 0
31 MI Darul Falah MI Swasta 111235290326 57 10 1 6 0 0
32 MTS DARUL FALAH MTS Swasta 121235290318 18 1 1 4 0 0
33 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235290287 67 3 1 3 0 0
34 RA Darul Ulum RA Swasta 101235290319 36 4 1 2 1 0
35 MI Darun Najah MI Swasta 111235290329 62 11 1 6 0 0
36 MI Darussalam MI Swasta 111235290330 91 15 1 6 0 0
37 MI Husnul Khatimah MI Swasta 111235290331 120 15 1 6 1 0
38 RA Husnul Khatimah RA Swasta 101235290320 32 6 1 2 0 0
39 MA HUSNUL KHATIMAH MA Swasta 131235290146 15 1 1 3 0 0
40 MTS Husnul Khotimah MTS Swasta 121235290157 63 8 1 3 0 0
41 MI Jauharul Ulum MI Swasta 111235290524 45 12 1 7 0 0
42 MI Mathalibul Ulum MI Swasta 111235290332 121 11 1 6 0 0
43 MTS Mathalibul Ulum MTS Swasta 121235290268 85 15 1 3 0 0
44 RA Mathalibul Ulum RA Swasta 101235290321 30 5 1 2 0 0
45 MI MI Al-Is`af MI Swasta 111235290316 43 12 1 7 0 0
46 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235290333 68 12 1 6 0 0
47 MI Miftahul Jannah MI Swasta 111235290334 55 10 1 6 0 0
48 RA Miftahul Jannah RA Swasta 101235290322 1 3 1 0 0 0
49 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235290335 44 12 1 6 0 0
50 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235290323 12 3 1 2 0 0
51 MI MI Nurul Jadid MI Swasta 111235290340 77 9 1 6 1 0
52 MTS Misbahul Ula MTS Swasta 121235290299 58 8 1 3 0 0
53 MI Nahdlatul Wathan MI Swasta 111235290337 49 17 1 6 0 1
54 RA Nurul Hikmah RA Swasta 101235290326 12 4 1 2 0 0
55 MI Nurul Islam MI Swasta 111235290339 65 12 1 14 0 0
56 RA Nurul Islam RA Swasta 101235290324 26 3 1 2 0 0
57 MI Nurul Jadid I MI Swasta 111235290341 65 16 1 6 1 0
58 RA Nurul Ulum RA Swasta 101235290547 9 4 1 2 0 0
59 RA Ra. Nurul Jadid RA Swasta 101235290325 43 6 1 2 0 0
60 MI Raudlatun Nasyiin MI Swasta 111235290342 65 17 1 6 1 0
61 RA Raudlatun Nasyiin RA Swasta 101235290327 23 3 1 2 1 0
62 MI Raudlatus Syabab MI Swasta 111235290343 162 14 1 7 0 0
63 RA Raudlatus Syabab RA Swasta 101235290519 24 3 1 2 0 0
64 MTS RAUDLATUS SYABAB MTS Swasta 121235290317 33 1 1 1 0 0
65 MI Riyadlul Ulum MI Swasta 111235290344 43 14 1 6 0 0
66 MTS Shohibul Hayat MTS Swasta 121235290293 44 3 1 3 1 0
Total 3,023 504 66 256 10 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.