Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Pasongsongan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al-Amin MI Swasta 111235290227 88 8 1 6 0 0
2 MTS Al-Amin MTS Swasta 121235290258 57 15 4 3 0 0
3 RA Al-Amin RA Swasta 101235290225 12 1 1 2 0 0
4 MI Al-Amin 1 MI Swasta 111235290546 110 7 10 6 0 0
5 MA Al-Azhar MA Swasta 131235290068 66 5 1 3 0 0
6 MTS Al-Azhar MTS Swasta 121235290130 38 9 1 4 0 0
7 RA Al-Azhar RA Swasta 101235290257 5 3 1 2 0 0
8 MI Al Barokah MI Swasta 111235290228 64 16 1 6 0 0
9 MA Al Falah MA Swasta 131235290124 48 19 2 4 0 0
10 MI Al-Falah MI Swasta 111235290229 53 16 1 6 0 0
11 MTS Al-Falah MTS Swasta 121235290257 52 4 1 3 0 0
12 MTS Al-Falah MTS Swasta 121235290282 19 8 1 7 0 0
13 RA Al-Falah RA Swasta 101235290226 19 4 1 2 0 0
14 RA Al-Falah II RA Swasta 101235290222 15 1 1 2 0 0
15 RA Al Furqan RA Swasta 101235290229 20 4 1 2 0 0
16 MI Al-Furqan MI Swasta 111235290230 109 9 1 6 0 0
17 RA Al-Furqan RA Swasta 101235290228 39 6 1 2 0 0
18 RA Al-Hamidi RA Swasta 101235290230 39 2 2 2 0 0
19 MI Al Hidayah MI Swasta 111235290231 89 13 1 6 1 0
20 RA Al-Hidayah RA Swasta 101235290231 10 5 1 2 0 0
21 RA Al Hikmah RA Swasta 101235290516 5 1 1 0 0 0
22 RA Al-Ijtihad RA Swasta 101235290232 17 2 1 3 0 0
23 MI Al Ikhlas MI Swasta 111235290232 41 9 1 6 0 0
24 RA Al Ikhlas RA Swasta 101235290256 10 1 1 2 0 0
25 MI Al Imamiyah MI Swasta 111235290233 43 10 1 6 1 0
26 MI Al Misbah MI Swasta 111235290260 70 12 1 6 0 0
27 RA Al-Misbah RA Swasta 101235290515 1 1 1 0 0 0
28 MTS Al Mu`ien MTS Swasta 121235290259 39 14 1 3 0 0
29 MI Al-Mu`ien MI Swasta 111235290261 105 17 1 6 0 0
30 RA Al-Mu`ien RA Swasta 101235290258 38 3 7 2 0 0
31 MI Al-Mustaqim MI Swasta 111235290234 70 12 1 6 0 0
32 MTS Al-Mustaqim MTS Swasta 121235290237 44 14 1 5 1 0
33 RA Al Wildan RA Swasta 101235290233 28 5 1 2 0 0
34 MI An Najah MI Swasta 111235290235 240 14 2 11 1 0
35 RA An Najah RA Swasta 101235290234 71 1 1 4 0 0
36 RA Ar Raudhah RA Swasta 101235290236 11 1 1 0 0 0
37 RA Ar Raudhah RA Swasta 101235290237 44 6 1 2 0 0
38 MI Ar-Raudhah Putra MI Swasta 111235290236 68 9 1 6 0 0
39 MI Ar-Raudhah Putri MI Swasta 111235290237 65 12 1 6 0 0
40 MA Ar-Raudlah MA Swasta 131235290105 65 6 1 3 0 0
41 MTS Ar-Raudlah MTS Swasta 121235290131 93 9 1 3 1 1
42 MI Arriyadhah MI Swasta 111235290238 47 10 1 6 0 0
43 RA Arriyadhah RA Swasta 101235290235 23 9 1 2 0 0
44 RA As-Salamah RA Swasta 101235290238 29 7 1 2 0 0
45 RA As-Syafi`ie RA Swasta 101235290520 46 6 1 0 0 0
46 MI Babussalam MI Swasta 111235290239 69 8 1 6 0 0
47 MTS Babussalam MTS Swasta 121235290302 30 7 1 3 0 0
48 RA Babussalam RA Swasta 101235290518 38 5 1 3 0 0
49 MI Bustanul Arifin MI Swasta 111235290240 73 9 2 6 1 0
50 RA Bustanul Arifin RA Swasta 101235290239 23 1 1 3 1 0
51 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235290241 71 10 1 6 0 0
52 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235290242 78 10 1 7 0 0
53 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235290241 32 3 1 3 0 0
54 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235290240 87 4 1 2 0 0
55 MI Darul Jihad MI Swasta 111235290243 58 7 1 6 0 0
56 MI Darul Jihad III MI Swasta 111235290244 36 15 1 10 0 0
57 MI Darun Najah MI Swasta 111235290245 53 10 1 6 1 0
58 RA Darun Najah RA Swasta 101235290242 22 6 1 2 1 0
59 MI Hidayatul Mubtadi`in MI Swasta 111235290246 63 10 1 6 0 0
60 RA Hidayatul Mubtadi`in RA Swasta 101235290243 25 6 1 2 0 0
61 MTS Istikmalunnajah MTS Swasta 121235290132 209 20 3 7 1 2
62 MA Itmamunnajah MA Swasta 131235290067 132 13 2 6 1 1
63 MA Ma Al-Amin MA Swasta 131235290136 45 19 1 3 0 0
64 MTS Mambaul Hikam MTS Swasta 121235290133 84 9 2 3 1 1
65 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235290247 45 7 1 6 0 0
66 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235290248 67 10 1 6 0 0
67 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235290249 40 1 1 7 1 0
68 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235290250 54 12 2 6 0 0
69 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235290244 12 4 1 2 0 0
70 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235290514 19 1 1 2 0 0
71 RA MIFTAHUL ULUM RA Swasta 101235290577 1 1 1 2 0 0
72 MTS MTs Al-Furqan MTS Swasta 121235290311 31 1 1 3 0 0
73 MI Nasyiatul Ulum MI Swasta 111235290251 35 12 1 6 0 0
74 RA Nasyiatul Ulum RA Swasta 101235290245 24 6 1 2 0 0
75 RA Nur Mabarrot RA Swasta 101235290246 25 8 1 3 0 0
76 RA Nurul Hikmah RA Swasta 101235290247 16 1 1 3 0 0
77 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290252 81 10 1 6 0 0
78 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290528 104 15 1 6 0 0
79 RA Nurul Huda RA Swasta 101235290248 17 6 1 2 0 0
80 RA Nurul Huda RA Swasta 101235290249 4 4 1 2 0 0
81 RA Nurul Ilmi RA Swasta 101235290544 22 7 1 3 0 0
82 MI NURUL ILMI MI Swasta 111235290567 18 1 1 10 0 0
83 MI Nurul Jadid MI Swasta 111235290262 42 1 1 7 0 0
84 RA Nurul Jadid RA Swasta 101235290251 16 1 1 0 0 0
85 RA Nurul Ma`mun RA Swasta 101235290250 72 3 1 2 0 0
86 MI NURUL MA`MUN MI Swasta 111235290253 106 10 1 20 1 0
87 MI Nurul Ummah MI Swasta 111235290254 36 10 1 6 0 0
88 RA Nurul Ummah RA Swasta 101235290528 1 1 1 1 0 0
89 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235290255 47 14 1 6 0 0
90 RA Raudlatul Ihsan RA Swasta 101235290252 14 1 1 2 0 0
91 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235290256 39 7 2 6 0 0
92 MI Raudlatul Muttaqin MI Swasta 111235290257 51 13 2 6 0 0
93 MI Raudlatut Tholibin MI Swasta 111235290258 72 14 1 6 1 0
94 RA Raudlatut Tholibin RA Swasta 101235290253 29 3 1 2 0 0
95 RA Sunanul Huda RA Swasta 101235290254 17 5 1 2 0 0
96 MI Tarbiyatul Mubtadiin MI Swasta 111235290259 112 15 1 6 1 0
97 MTS Tarbiyatul Mubtadiin MTS Swasta 121235290295 43 6 1 3 0 0
98 RA Tarbiyatul Mubtadiin RA Swasta 101235290255 34 1 1 2 0 0
Total 4,839 730 127 412 16 5*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.