Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Lenteng

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS Al-Amien MTS Swasta 121235290078 83 1 1 4 0 0
2 MA Al-Amien Jambu MA Swasta 131235290036 156 14 1 8 1 1
3 RA Al Asyariyah RA Swasta 101235290517 10 1 1 0 0 0
4 MA Al-Falah MA Swasta 131235290126 39 9 1 3 0 0
5 MI Al-Falah MI Swasta 111235290140 77 14 1 6 1 0
6 MI Al-Falah MI Swasta 111235290147 75 14 1 6 1 0
7 MTS Al-Falah MTS Swasta 121235290079 65 17 1 3 1 2
8 RA Al-Falah RA Swasta 101235290111 32 4 1 2 0 0
9 RA Al-Hidayah RA Swasta 101235290113 2 6 1 2 0 0
10 MI Al-Hilal MI Swasta 111235290154 43 10 1 6 1 0
11 RA Al-Hilal RA Swasta 101235290114 11 4 1 2 0 0
12 MA Al-Huda MA Swasta 131235290037 85 6 1 6 1 1
13 MI Al-Huda MI Swasta 111235290122 97 16 1 6 0 0
14 MTS Al-Huda I MTS Swasta 121235290077 110 15 1 6 1 1
15 MA Al-Ishlah MA Swasta 131235290038 27 13 1 3 1 0
16 MI Al-Ishlah MI Swasta 111235290119 20 11 1 8 0 0
17 MTS Al-Ishlah MTS Swasta 121235290080 18 7 1 3 0 0
18 RA Al Khatiby RA Swasta 101235290116 27 6 1 2 0 0
19 MI Al-Madinah MI Swasta 111235290161 57 11 1 6 1 0
20 RA Al-Manar RA Swasta 101235290117 28 6 1 2 0 0
21 MI An Najah MI Swasta 111235290153 71 12 1 6 1 0
22 MI An Nuqayah MI Swasta 111235290135 32 10 1 6 1 0
23 RA An Nuqayah Ii RA Swasta 101235290119 27 3 1 2 0 0
24 MI An - Nur MI Swasta 111235290160 180 7 1 8 0 0
25 MTS An-Nur MTS Swasta 121235290096 42 7 1 6 0 0
26 RA An-Nur RA Swasta 101235290120 211 2 1 2 1 0
27 RA Ar-Rahman RA Swasta 101235290121 40 5 1 2 0 0
28 MA Bustanul Ulum MA Swasta 131235290110 47 8 2 3 1 1
29 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235290152 66 16 2 6 0 0
30 MTS Bustanul Ulum MTS Swasta 121235290081 45 14 1 3 1 1
31 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235290122 4 9 1 2 0 0
32 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235290121 51 9 1 18 1 0
33 MI Darul Ma`arif MI Swasta 111235290150 28 15 1 6 0 0
34 MA Darul Ulum MA Swasta 131235290046 54 11 1 3 1 0
35 MA Darul Ulum MA Swasta 131235290039 39 10 1 3 0 0
36 MI Darul Ulum MI Swasta 111235290120 71 11 1 6 1 1
37 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235290082 53 16 1 3 1 0
38 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235290083 45 10 1 3 1 1
39 RA Darul Ulum RA Swasta 101235290123 28 1 1 2 0 0
40 MI Darul Ulum I MI Swasta 111235290130 84 12 1 6 1 1
41 RA Darul Ulum I RA Swasta 101235290125 41 4 1 2 1 0
42 MI Darun Najah MI Swasta 111235290531 31 10 1 6 0 0
43 MI Darussalam MI Swasta 111235290142 79 12 1 6 0 0
44 MTS Darussalam MTS Swasta 121235290301 20 8 1 3 0 0
45 RA Darussalam RA Swasta 101235290126 6 7 1 2 0 0
46 MA Dharmaniyah MA Swasta 131235290134 17 14 1 5 0 0
47 MI Dharmaniyah MI Swasta 111235290156 71 12 1 6 0 0
48 MTS Dharmaniyah MTS Swasta 121235290084 35 12 1 3 0 0
49 RA Dharmaniyah RA Swasta 101235290127 16 1 1 2 0 0
50 RA Faiaturrahmah RA Swasta 101235290128 4 3 1 2 0 0
51 MTS Khairuddin MTS Swasta 121235290085 30 9 1 3 1 2
52 MA Khairul Muttaqin MA Swasta 131235290040 103 16 1 3 1 1
53 MI Khairul Muttaqin MI Swasta 111235290151 59 13 1 6 0 0
54 MTS Khairul Muttaqin MTS Swasta 121235290086 67 16 1 3 1 0
55 RA Khairul Muttaqin RA Swasta 101235290129 32 4 1 2 0 0
56 MA Khoiruddin MA Swasta 131235290045 77 13 2 3 1 1
57 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235290145 44 10 1 6 0 0
58 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235290158 53 9 1 6 0 0
59 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235290087 27 8 1 5 1 0
60 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235290159 20 7 1 2 0 0
61 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235290130 135 2 1 2 0 0
62 MI Miftahul Amal MI Swasta 111235290139 70 14 1 6 1 0
63 RA Miftahul Amal RA Swasta 101235290132 20 4 1 2 0 0
64 MI Miftahul Hidayah MI Swasta 111235290134 82 13 1 6 0 0
65 MI Miftahul Hidayah MI Swasta 111235290144 33 11 1 6 0 0
66 RA Miftahul Hidayah RA Swasta 101235290133 10 3 1 2 0 0
67 MA Miftahul Huda MA Swasta 131235290042 37 12 1 3 0 0
68 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235290138 69 9 1 6 1 0
69 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235290088 34 10 1 5 0 0
70 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235290135 1 1 1 0 0 0
71 RA Miftahul Jannah RA Swasta 101235290136 19 1 1 0 0 0
72 MI Miftahul Khair I MI Swasta 111235290125 57 12 1 7 1 1
73 MI Miftahul Khair Ii MI Swasta 111235290126 30 11 1 6 0 0
74 RA Miftahul Khair Ii RA Swasta 101235290138 17 2 1 2 0 0
75 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235290041 176 17 3 12 1 6
76 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235290155 78 13 1 7 1 0
77 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235290089 178 16 1 10 0 0
78 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235290262 15 1 1 3 1 0
79 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235290284 39 6 1 3 0 0
80 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235290139 28 5 1 2 0 0
81 MA MIFTAHUL ULUM MA Swasta 131235290149 8 1 1 2 1 0
82 MI Miftahul Ulum I MI Swasta 111235290123 22 13 1 6 0 0
83 MI Miftahul Ulum II MI Swasta 111235290124 99 13 1 6 0 0
84 MI Mirqatus Shibyan MI Swasta 111235290157 45 9 1 6 1 0
85 MTS MTS NURUL HUDA MTS Swasta 121235290320 5 18 1 4 0 0
86 MI Nurul Amien MI Swasta 111235290132 50 8 1 6 0 0
87 RA Nurul Amin RA Swasta 101235290142 14 2 1 2 0 0
88 RA Nurul Amin RA Swasta 101235290158 38 7 1 2 0 0
89 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290529 52 12 1 8 0 0
90 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290159 59 6 1 6 0 0
91 MI Nurul Ihsan MI Swasta 111235290541 35 7 1 6 0 0
92 RA Nurul Ihsan RA Swasta 101235290144 18 4 1 2 0 0
93 MI Nurul Iman MI Swasta 111235290141 75 14 1 6 1 0
94 MTS Nurul Iman MTS Swasta 121235290251 31 13 1 5 2 2
95 RA Nurul Iman RA Swasta 101235290145 18 6 1 2 1 0
96 MI Nurul Islam MI Swasta 111235290146 54 17 1 6 0 0
97 MI Nurul Islam MI Swasta 111235290149 49 12 1 6 1 0
98 MTS Nurul Islam MTS Swasta 121235290300 56 5 1 3 1 0
99 MI Nurul Ummah MI Swasta 111235290148 38 10 2 6 0 0
100 RA Nurul Ummah RA Swasta 101235290147 14 4 1 2 0 0
101 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235290131 143 10 1 7 0 0
102 MTS Nurul Yaqin MTS Swasta 121235290090 114 12 1 6 0 0
103 RA Nurul Yaqin RA Swasta 101235290148 16 7 1 2 0 0
104 RA Nurus Shabah RA Swasta 101235290149 15 5 1 2 0 0
105 RA Ra Al-Falah RA Swasta 101235290112 28 7 1 3 0 0
106 RA Ra. Al-Ishlah RA Swasta 101235290524 14 4 1 3 0 0
107 RA Ra. Al- Karomah RA Swasta 101235290115 6 1 1 0 0 0
108 RA Ra. An-Najah RA Swasta 101235290118 25 4 1 2 0 0
109 RA Ra. Miftahul Hidayah RA Swasta 101235290134 30 3 1 2 0 0
110 RA Ra. Miftahul Khair I RA Swasta 101235290137 24 4 1 2 0 0
111 RA Ra. Mirqatus Shibyan RA Swasta 101235290141 13 1 1 2 0 0
112 RA Ra. Nurul Islam RA Swasta 101235290146 15 1 1 2 0 0
113 RA Ra Tarbiyatul Banat RA Swasta 101235290155 21 4 1 2 0 0
114 MA Raudlatul Ulum MA Swasta 131235290043 57 12 1 7 2 0
115 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235290128 81 15 1 1 0 0
116 MTS Raudlatul Ulum MTS Swasta 121235290091 98 5 1 6 1 1
117 RA Raudlatul Ulum RA Swasta 101235290151 21 4 1 2 0 0
118 RA Raudlatul Ulum RA Swasta 101235290150 170 5 1 1 0 0
119 MA Sabilul Muttaqin MA Swasta 131235290044 90 12 1 13 1 0
120 MTS Sabilul Muttaqin MTS Swasta 121235290092 126 13 1 6 1 1
121 RA Siti Aminah RA Swasta 101235290152 14 1 1 0 0 0
122 MI Sya`airun Najah MI Swasta 111235290137 34 14 1 6 0 0
123 MTS Sya`airun Najah MTS Swasta 121235290093 23 9 1 3 1 1
124 RA Sya`airun Najah RA Swasta 101235290153 13 6 1 2 1 0
125 MTS Tanwirul Hija MTS Swasta 121235290094 182 19 1 9 0 0
126 MI Tanwirul Hija I MI Swasta 111235290127 95 16 1 6 0 0
127 RA Tarbiyah Watta`lim RA Swasta 101235290154 9 5 1 2 0 0
128 MI Tarbiyatul Banat MI Swasta 111235290129 58 11 1 6 1 0
129 MTS Tarbiyatul Banat MTS Swasta 121235290095 35 17 1 3 0 0
130 MI Tarbiyatus Shibyan MI Swasta 111235290133 48 14 1 6 0 0
131 MI Tarbiyatus Shibyan MI Swasta 111235290136 155 12 1 7 0 0
132 RA Tarbiyatus Shibyan RA Swasta 101235290156 27 6 1 2 0 0
133 MA Zainal Arifin MA Swasta 131235290035 388 13 1 13 1 0
134 MI Ziyadatul Ulum MI Swasta 111235290143 84 7 1 6 0 0
135 RA Ziyadatul Ulum RA Swasta 101235290157 26 3 1 2 0 0
Total 7,318 1,187 141 582 49 26*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.