Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Talango

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al-Hamidiyah RA Swasta 101235290086 30 4 1 2 0 0
2 MI Al-Hasanah MI Swasta 111235290099 27 8 1 6 0 0
3 RA Al-Hidayah RA Swasta 101235290100 31 1 1 2 0 0
4 MI Al-Hikmah MI Swasta 111235290114 42 9 1 6 0 0
5 MI Al-Khairat MI Swasta 111235290112 57 7 1 6 0 0
6 MTS Al-Khairat MTS Swasta 121235290290 28 1 1 3 0 0
7 MTS Al Ma`arif NU MTS Swasta 121235290069 89 14 1 8 0 0
8 MI Asmaul Husna MI Swasta 111235290522 101 11 1 6 1 0
9 RA As-Syafa`Ah RA Swasta 101235290101 1 1 1 0 0 0
10 RA As-Syarifiyah RA Swasta 101235290089 1 1 1 0 0 0
11 MI As-Syarif Munawwaruth Thullab MI Swasta 111235290100 92 1 1 7 0 0
12 MI Darul Muhtadin MI Swasta 111235290101 73 1 1 13 0 0
13 MI Fathul Ulum MI Swasta 111235290102 92 11 1 6 0 0
14 MTS Fathul Ulum MTS Swasta 121235290070 84 7 1 3 0 0
15 RA Fathul Ulum RA Swasta 101235290090 9 2 1 2 0 0
16 RA Mathali`ul Anwar RA Swasta 101235290091 30 2 1 3 0 0
17 MI Mathali`ul Anwar II MI Swasta 111235290103 85 10 1 6 0 0
18 MTS MTs Mathali ul Anwar MTS Swasta 121235290276 10 1 1 3 0 0
19 MI Nuraniyah MI Swasta 111235290104 106 6 1 6 0 0
20 RA Nurul Fajriyah RA Swasta 101235290092 1 1 1 0 0 0
21 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290098 64 9 1 6 0 0
22 MI Nurul Huda MI Swasta 111235290105 29 11 1 6 0 0
23 MI Nurul Ihsan MI Swasta 111235290106 73 10 1 6 0 0
24 RA Nurul Iman RA Swasta 101235290099 1 1 1 0 0 0
25 MI Nurul Jadid MI Swasta 111235290107 90 8 1 6 1 1
26 MTS Nurul Jadid MTS Swasta 121235290260 115 10 1 4 2 0
27 MI Nurur Rahman MI Swasta 111235290108 72 10 1 6 0 0
28 RA Nurur Rahman RA Swasta 101235290093 38 2 1 2 0 0
29 MI Nurus - Shabah MI Swasta 111235290109 51 6 1 6 0 0
30 RA Ra An-Nuraniyah RA Swasta 101235290087 8 1 1 0 0 0
31 MI Salafiyah Syafiiyah MI Swasta 111235290110 66 1 1 7 0 0
32 MTS Sayyid Yusuf MTS Swasta 121235290071 297 31 2 11 0 0
33 MI Syariful Anwar MI Swasta 111235290113 40 10 1 1 0 0
34 RA Tunas Bangsa I RA Swasta 101235290097 44 6 1 2 0 0
35 RA Tunas Bangsa Ii RA Swasta 101235290098 8 1 1 0 0 0
36 MI Zahratul Islamiyah MI Swasta 111235290111 108 10 1 7 0 0
37 RA Zahratul Islamiyah RA Swasta 101235290095 26 6 1 3 0 0
Total 2,119 232 38 161 4 1*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.