Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Pakong

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 3 Pamekasan MTS Negeri 121135280003 596 72 9 80 0 0
2 MA Al Ishlah MA Swasta 131235280085 62 1 1 3 0 0
3 RA Al-Mukhlisin RA Swasta 101235280279 63 5 1 5 0 0
4 MA As Salafiyah MA Swasta 131235280053 399 24 1 15 1 1
5 MI As-Salafiyah MI Swasta 111235280166 120 12 1 7 0 0
6 MTS As-Salafiyah MTS Swasta 121235280100 519 34 1 15 1 1
7 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235280167 50 13 1 18 0 0
8 RA Darul Hikmah RA Swasta 101235280282 24 3 1 2 0 0
9 MI Fathul Ulum MI Swasta 111235280168 41 11 1 6 0 0
10 RA Fathul Ulum RA Swasta 101235280283 16 3 1 2 0 0
11 MI Haudatul Ulum MI Swasta 111235280169 76 8 1 6 0 0
12 RA Haudlatul Ulum RA Swasta 101235280284 14 4 1 0 0 0
13 MTS Mabdaus Sholah MTS Swasta 121235280183 50 10 1 3 1 0
14 RA Mabdaus Sholah RA Swasta 101235280285 42 8 1 4 0 0
15 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235280103 53 5 1 3 0 0
16 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235280303 15 1 1 0 0 0
17 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235280304 18 1 1 0 0 0
18 RA Miftahul Falah RA Swasta 101235280287 22 1 1 1 0 0
19 RA Miftahul Hidayah RA Swasta 101235280298 13 1 1 0 0 0
20 MI Miftahul Hidayah MI Swasta 111235280170 78 11 1 6 1 0
21 RA Miftahul Jannah RA Swasta 101235280288 19 1 1 0 0 0
22 MTS Miftahul Khair MTS Swasta 121235280101 72 12 1 4 0 0
23 MI Miftahul Mubtadiin MI Swasta 111235280171 16 2 1 6 0 0
24 RA Miftahul Mubtadiin RA Swasta 101235280289 29 1 1 2 0 0
25 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235280102 4 1 1 3 1 0
26 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235280290 9 1 1 0 0 0
27 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235280301 30 1 1 2 0 0
28 MI Muhammadiyah MI Swasta 111235280172 166 12 2 10 1 0
29 RA Nurut Taqwa RA Swasta 101235280293 34 4 1 3 0 0
30 RA Ra. Bustanul Mubtadiin RA Swasta 101235280281 15 6 1 2 0 0
31 RA Ra. Bustanul Ulum RA Swasta 101235280302 8 1 1 0 0 0
32 RA Ra Raudhun Nadhir RA Swasta 101235280306 15 1 1 0 0 0
33 RA Ra. Raudlatul Ulum RA Swasta 101235280297 21 1 1 0 0 0
34 RA Ra. Tuhfatut Thullab RA Swasta 101235280295 16 1 1 0 0 0
35 MI Riyadatul Mubtadiin MI Swasta 111235280173 103 10 1 6 0 0
36 RA Riyadatul Mubtadiin RA Swasta 101235280299 33 5 1 2 0 0
37 MI Riyadul Ulum MI Swasta 111235280174 87 11 1 6 0 0
38 MTS Riyadul Ulum MTS Swasta 121235280104 100 18 1 6 1 3
39 RA Riyadul Ulum RA Swasta 101235280294 31 1 1 0 0 0
40 MA Sumber Bungur MA Swasta 131235280054 681 49 2 26 0 0
41 MI Sumber Bungur Al-Khalili MI Swasta 111235280312 53 5 1 1 0 0
42 MI Tuhfatut Thullab MI Swasta 111235280175 86 12 1 6 2 0
43 RA Zadit Taqwa RA Swasta 101235280296 28 6 1 3 0 0
Total 3,927 390 53 264 9 5*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.