Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Palenggaan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS Al-Amin Banyupelle MTS Swasta 121235280057 123 1 1 8 0 0
2 MTS Al-Anwar MTS Swasta 121235280054 80 13 1 8 0 0
3 MA Al-Azhar MA Swasta 131235280091 87 14 1 3 0 0
4 MTS Al-Furqon MTS Swasta 121235280169 68 1 1 3 0 0
5 MA Al-Hamidy MA Swasta 131235280028 401 1 1 30 0 0
6 MTS Al-Hamidy MTS Swasta 121235280055 572 1 1 16 0 0
7 MI Al- Hamidy MI Swasta 111235280317 74 11 1 6 1 0
8 MA Al-Hamidy Karang Tengah MA Swasta 131235280086 60 10 1 4 0 0
9 MTS Al-Hamidy Karang Tengah MTS Swasta 121235280170 56 5 2 3 1 0
10 RA Al-Hamidy Karang Tengah RA Swasta 101235280561 50 9 1 3 0 0
11 MA Al Karomah MA Swasta 131235280029 56 7 1 3 0 0
12 RA Al Karomah RA Swasta 101235280165 38 1 1 2 0 0
13 MTS Al-Karomah MTS Swasta 121235280056 51 11 1 7 1 1
14 MA Al-Khadijah MA Swasta 131235280098 57 10 1 3 1 1
15 MI Al - Maksumiyah MI Swasta 111235280066 122 13 1 6 0 0
16 RA Al-Masumiyah RA Swasta 101235280215 42 7 1 2 0 0
17 MTS Al-Ma`sumiyah MTS Swasta 121235280166 82 17 1 3 1 0
18 RA As Shufiyah RA Swasta 101235280166 90 11 1 2 0 0
19 MTS As-Syirojiyah MTS Swasta 121235280180 85 1 1 6 0 0
20 MI Baitul Hikmah I MI Swasta 111235280067 97 1 1 6 0 0
21 MA Baitul Ulum MA Swasta 131235280081 62 1 1 3 1 1
22 MI Baitul Ulum MI Swasta 111235280068 65 1 1 6 1 0
23 RA Baitur Rahim RA Swasta 101235280214 37 1 1 2 0 0
24 MI Baitur Rahmah MI Swasta 111235280069 158 19 1 7 2 0
25 RA Bustanul Syibyan RA Swasta 101235280167 38 1 1 0 0 0
26 MA Bustanul Ulum MA Swasta 131235280030 1 1 1 0 0 0
27 MA Bustanul Ulum MA Swasta 131235280031 266 19 1 6 0 0
28 MTS Bustanul Ulum MTS Swasta 121235280058 257 8 1 9 0 0
29 MTS Bustanul Ulum MTS Swasta 121235280059 54 14 1 3 1 2
30 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235280169 32 1 1 2 0 0
31 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235280170 48 7 1 5 0 0
32 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235280168 32 3 1 2 0 0
33 MI Bustanul Ulum 1 MI Swasta 111235280071 98 9 1 6 0 0
34 MI Bustanul Ulum 2 MI Swasta 111235280072 80 1 1 6 0 0
35 MI Bustanul Ulum Saba Jeruk MI Swasta 111235280070 149 15 1 12 1 0
36 MA Darul Ulum MA Swasta 131235280032 1,454 100 1 61 0 0
37 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235280060 889 66 1 39 0 0
38 RA DARUL ULUM 1 RA Swasta 101235280578 215 14 1 13 0 0
39 MI Darul Ulum I Banyuanyar MI Swasta 111235280073 153 24 1 9 1 0
40 MA Futuhiyah MA Swasta 131235280080 45 1 1 3 0 0
41 MA Mambaul Ulum MA Swasta 131235280033 3,078 97 23 74 0 0
42 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235280075 119 8 1 11 0 0
43 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235280121 70 14 1 6 0 0
44 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235280175 82 3 1 3 0 0
45 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235280171 46 8 1 5 0 0
46 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235280224 24 7 1 3 0 0
47 MI Mambaul Ulum 1 MI Swasta 111235280076 290 27 1 16 1 1
48 MI Mambaul Ulum 3 MI Swasta 111235280077 49 14 1 6 0 0
49 RA Mambaul Ulum Bata Bata RA Swasta 101235280560 714 38 1 21 0 0
50 MTS Mambaul Ulum Bata-Bata MTS Swasta 121235280061 2,319 121 10 64 1 1
51 MA MAMBAUL ULUM BATA-BATA 1 MA Swasta 131235280106 506 43 9 26 1 6
52 MTS MAMBAUL ULUM BATA-BATA 1 MTS Swasta 121235280196 308 26 10 20 1 2
53 MA Mambaul Ulum Batu Gungsing MA Swasta 131235280094 86 8 1 4 0 0
54 MTS Miftahul Amin MTS Swasta 121235280174 64 12 1 3 0 0
55 MI Miftahul Hidayah MI Swasta 111235280078 95 4 1 6 0 0
56 RA Miftahul Hidayah RA Swasta 101235280200 42 1 1 2 0 0
57 MI Miftahul Qulub MI Swasta 111235280080 73 8 1 6 1 1
58 MTS Miftahul Qulub MTS Swasta 121235280062 62 1 1 3 0 0
59 RA Miftahul Qulub RA Swasta 101235280209 20 1 1 0 0 0
60 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235280034 112 17 1 9 0 0
61 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235280073 62 10 1 3 1 2
62 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235280077 46 13 1 3 1 1
63 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235280087 160 2 1 3 0 0
64 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235280088 18 1 1 3 0 0
65 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235280087 114 16 1 6 1 1
66 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235280063 52 11 1 3 1 0
67 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235280066 189 20 1 10 0 0
68 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235280081 210 14 1 7 1 2
69 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235280174 39 1 1 0 0 0
70 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235280173 45 2 1 6 1 0
71 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235280216 15 1 1 1 0 0
72 RA Miftahul Ulum 2 RA Swasta 101235280210 19 1 1 0 0 0
73 MI Miftahul Ulum 3 MI Swasta 111235280092 86 12 1 6 0 0
74 RA Miftahul Ulum 3 RA Swasta 101235280199 24 5 1 1 0 0
75 MI MIFTAHUL ULUM AL-THAHIRIYAH MI Swasta 111235280324 18 7 3 6 1 0
76 MI Miftahul Ulum Gunung Tangis MI Swasta 111235280081 125 1 1 6 0 0
77 MI Miftahul Ulum I MI Swasta 111235280088 110 9 1 6 1 2
78 MI Miftahul Ulum I B MI Swasta 111235280089 198 15 1 12 1 0
79 MI Miftahul Ulum II Patemon MI Swasta 111235280091 92 11 1 6 1 0
80 MI Miftahul Ulum I Kb MI Swasta 111235280090 133 11 2 9 1 0
81 MTS Miftahul Ulum Kebun Baru MTS Swasta 121235280067 284 1 1 15 0 0
82 MI Miftahul Ulum Langgar Anyar MI Swasta 111235280082 88 1 1 6 0 0
83 MTS Miftahul Ulum Langgar Anyar MTS Swasta 121235280064 117 15 1 6 1 3
84 MTS Miftahul Ulum Panyepen MTS Swasta 121235280069 79 15 1 9 1 0
85 MTS Miftahul Ulum Patemon MTS Swasta 121235280065 109 14 1 5 1 1
86 MI Miftahul Ulum Sardung MI Swasta 111235280083 84 10 1 6 0 0
87 MTS Miftahul Ulum Sardung MTS Swasta 121235280163 44 9 1 3 1 0
88 MI Miftahul Ulum Sek MI Swasta 111235280084 85 3 1 6 0 0
89 MTS Miftahul Ulum Sek Gersek MTS Swasta 121235280070 74 10 1 3 1 2
90 MI Miftahul Ulum SK MI Swasta 111235280085 49 11 1 6 0 0
91 MI Miftahul Ulum St MI Swasta 111235280086 142 10 1 6 0 0
92 MI Miftahul Ulum Sumber Taman MI Swasta 111235280094 120 16 1 9 1 1
93 MTS Miftahul Ulum Sumber Taman MTS Swasta 121235280071 100 12 1 4 0 0
94 MTS Miftahul Ulum Sumur Tengah MTS Swasta 121235280068 122 11 1 6 1 1
95 RA Miftahul Ulum Sumur Tengah RA Swasta 101235280206 20 1 1 0 0 0
96 MI Miftahul Ulum Taposan MI Swasta 111235280093 62 3 1 6 0 0
97 RA Miftahul Ulum Taposan RA Swasta 101235280175 15 1 1 0 0 0
98 MI MI Nurus Salam MI Swasta 111235280104 196 22 1 11 0 1
99 MI Misbahus Sudur MI Swasta 111235280095 81 7 1 6 0 0
100 RA Misbahus Sudur RA Swasta 101235280198 29 1 1 2 0 0
101 RA Nahdatul Ulum RA Swasta 101235280179 24 1 1 0 0 0
102 MI Nahdlatul Atfal MI Swasta 111235280096 161 11 1 6 0 0
103 RA Nahdlatul Atfal RA Swasta 101235280205 47 5 1 3 0 0
104 MA Noer Fadilah MA Swasta 131235280035 110 19 1 8 1 1
105 MI Nurul Fata MI Swasta 111235280097 111 13 1 6 1 1
106 RA Nurul Fata RA Swasta 101235280180 45 5 1 2 0 0
107 MI Nurul Hikmah MI Swasta 111235280098 80 15 1 6 1 0
108 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235280072 98 10 1 4 1 0
109 MI Nurul Ihsan MI Swasta 111235280119 106 14 1 6 1 1
110 MI Nurul Islam MI Swasta 111235280099 43 13 1 6 0 0
111 RA Nurul Islam RA Swasta 101235280181 16 1 1 4 0 0
112 MA Nurul Istiqlal MA Swasta 131235280084 50 17 1 3 0 0
113 RA Nurul Istiqlal RA Swasta 101235280203 31 5 1 2 0 0
114 RA Nurul Jadid RA Swasta 101235280202 37 1 1 0 0 0
115 MI Nurul Jannah MI Swasta 111235280100 82 1 1 6 0 0
116 MTS Nurul Jannah MTS Swasta 121235280073 33 11 1 9 1 1
117 MTS Nurul Ulum MTS Swasta 121235280074 132 11 4 6 1 1
118 MI Nurul Ulum 01 MI Swasta 111235280102 99 14 1 9 1 1
119 MI Nurul Ulum 02 MI Swasta 111235280101 103 13 2 7 0 0
120 MI Nurur Rohmah MI Swasta 111235280103 123 7 1 6 1 0
121 RA Nurur Rohmah RA Swasta 101235280184 19 1 1 2 0 0
122 MA Nurus Salam MA Swasta 131235280036 84 12 1 6 0 0
123 MTS Nurus Salam MTS Swasta 121235280075 221 23 1 11 1 1
124 RA Nurus Salam RA Swasta 101235280185 36 6 1 3 0 0
125 MA Nurus Sholah MA Swasta 131235280037 119 14 1 6 0 0
126 MI Nurus Sholah MI Swasta 111235280105 189 13 3 11 0 0
127 MTS Nurus Sholah MTS Swasta 121235280076 107 20 1 6 0 0
128 RA Nurus Sholah RA Swasta 101235280186 68 7 1 4 0 0
129 RA Perwanida RA Swasta 101235280187 35 4 1 2 0 0
130 MA Putri Miftahul Ulum MA Swasta 131235280038 202 20 1 15 0 0
131 MI Raudlatul Anwar I MI Swasta 111235280106 89 9 1 7 0 0
132 RA Raudlatul Mutaallimin RA Swasta 101235280188 17 7 1 2 0 0
133 MI Riyadul Mubtadiin MI Swasta 111235280107 81 1 1 11 2 0
134 MI Sabilur Rosyad MI Swasta 111235280108 115 11 2 6 1 0
135 MA Sirojut Tholibin MA Swasta 131235280039 243 20 1 10 0 0
136 MTS Sirojut Tholibin MTS Swasta 121235280077 112 14 1 11 1 0
137 MI Sirojut Tholibin 1 MI Swasta 111235280109 95 14 1 6 0 0
138 MTS Sunan Ampel MTS Swasta 121235280082 53 13 1 3 1 0
139 RA TAMAN ARRAUDHAH RA Swasta 101235280576 39 7 1 2 0 0
140 RA Tarbiyatul Atfal RA Swasta 101235280189 12 5 1 2 0 0
141 MI Tarbiyatul Athfal MI Swasta 111235280111 42 13 1 6 0 0
142 RA Tarbiyatul Athfal RA Swasta 101235280190 14 2 1 2 0 0
143 MI Tarbiyatul Athfal Ab MI Swasta 111235280110 94 13 4 6 1 0
144 MI Tarbiyatul Banat Sp MI Swasta 111235280112 77 11 1 16 0 0
145 MI Tarbiyatul Banat Spa MI Swasta 111235280120 127 16 1 6 0 0
146 RA Tarbiyatul Ummah RA Swasta 101235280192 39 1 1 2 0 0
147 MA Tarbiyatus Shibyan MA Swasta 131235280040 88 14 1 6 1 2
148 MI Tarbiyatus Shibyan MI Swasta 111235280114 104 20 1 6 0 0
149 MTS Tarbiyatus Shibyan MTS Swasta 121235280079 111 16 4 6 1 2
150 RA Tarbiyatus Shibyan RA Swasta 101235280204 20 6 1 2 0 0
151 RA Tarbiyatus Shibyan RA Swasta 101235280543 70 14 1 4 0 0
152 MI Tarbiyatus Shibyan Sk MI Swasta 111235280113 104 13 1 6 1 0
153 MI Tarbiyatus Shibyan SP MI Swasta 111235280115 92 12 1 13 1 2
154 RA Tarbiyatus Shibyan Spa RA Swasta 101235280193 111 1 1 2 0 0
155 MTS Tarbiyatus Shibyan Wal Banat MTS Swasta 121235280078 136 17 1 8 0 0
156 MI Tarbiyatus Sibyan MI Swasta 111235280116 69 1 1 0 0 0
157 MA Thariqat Shufiyah MA Swasta 131235280041 139 10 1 6 0 0
158 MI Thariqat Shufiyah MI Swasta 111235280117 107 4 1 6 0 0
159 MTS Thariqat Shufiyah MTS Swasta 121235280080 96 17 1 6 1 1
160 MA Wachid Hasyim MA Swasta 131235280042 59 13 1 3 1 1
161 RA Zahrotut Tholibin RA Swasta 101235280194 18 1 1 0 0 0
Total 23,422 1,868 226 1,155 57 48*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.