Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al - Amin MI Swasta 111235270326 68 12 1 6 0 0
2 RA Al - Amin RA Swasta 101235270159 1 1 1 2 0 0
3 MI Al-Fukkar MI Swasta 111235270500 57 1 1 0 0 0
4 MI Al Hamidi MI Swasta 111235270327 91 9 1 15 0 0
5 RA Al Hamidi RA Swasta 101235270160 87 3 1 3 0 0
6 MA Al Khotibi MA Swasta 131235270227 20 5 1 3 0 0
7 MI Al Ma`arif MI Swasta 111235270328 68 8 1 14 0 0
8 MI Al Muslim MI Swasta 111235270329 91 13 1 6 0 0
9 MTS Al Tholibil Ulum MTS Swasta 121235270128 41 1 1 3 0 0
10 RA Al Tholibil Ulum RA Swasta 101235270163 19 1 1 0 0 0
11 MI Aminussalam MI Swasta 111235270330 103 9 1 6 0 0
12 RA An Nahrawiyah RA Swasta 101235270165 12 1 1 0 0 0
13 MA Annahrawiyah Assyafiiyah MA Swasta 131235270045 60 1 1 4 0 0
14 MI Annahrawiyah Assyafiiyah MI Swasta 111235270331 86 1 1 12 0 0
15 MTS Annahrawiyah Assyafiiyah MTS Swasta 121235270139 100 1 1 3 0 0
16 MI As-Sholihin MI Swasta 111235270332 71 8 2 6 0 0
17 MI Assunjaniyah MI Swasta 111235270333 28 6 1 9 0 0
18 MTS Assunjaniyah MTS Swasta 121235270129 36 8 1 3 0 0
19 MI Babus Salam MI Swasta 111235270334 104 6 1 7 0 0
20 RA Babus Salam RA Swasta 101235270169 20 2 1 2 0 0
21 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235270335 43 1 1 6 0 0
22 MI Bustanus Syubban MI Swasta 111235270336 118 9 1 6 0 0
23 MTS Bustanus Syubban MTS Swasta 121235270130 130 14 1 3 0 0
24 RA Bustanus Syubban RA Swasta 101235270171 9 3 1 2 0 0
25 MI Darul Iman MI Swasta 111235270338 101 1 1 0 0 0
26 MTS Darul Iman MTS Swasta 121235270145 45 7 1 3 0 0
27 MI Darul Ulum MI Swasta 111235270337 92 13 1 6 0 0
28 MI Darul Ulum MI Swasta 111235270340 164 13 1 6 0 0
29 RA Darul Ulum RA Swasta 101235270175 16 2 1 2 0 0
30 RA Darul Ulum RA Swasta 101235270177 9 1 1 0 0 0
31 MI Darul Ulum As Syafiiyah MI Swasta 111235270339 31 1 1 0 0 0
32 MI Darun Najah MI Swasta 111235270341 76 5 1 12 0 0
33 MTS Darun Najah MTS Swasta 121235270131 41 3 1 3 0 0
34 RA Darun Najah RA Swasta 101235270178 21 1 1 0 0 0
35 MA Darussalam MA Swasta 131235270046 65 21 1 9 1 4
36 MI Darussalam MI Swasta 111235270343 97 9 1 6 0 0
37 MTS Darussalam MTS Swasta 121235270133 139 20 1 12 0 0
38 RA Darussalam RA Swasta 101235270180 96 4 1 0 0 0
39 MTS Darus Su`ada` Al Ahad MTS Swasta 121235270132 45 3 1 3 0 0
40 MI Darus Su`ada Al-Ahad MI Swasta 111235270342 113 6 5 6 0 0
41 MTS Darut Tauhid MTS Swasta 121235270135 34 1 1 3 0 0
42 RA FAR'UT TAROQQI RA Swasta 101235270354 1 1 1 0 0 0
43 MI Mambaul Hikam MI Swasta 111235270345 75 10 1 6 0 0
44 RA Mambaul Hikam RA Swasta 101235270185 32 3 1 2 0 0
45 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235270347 44 1 1 7 0 0
46 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235270136 68 15 1 3 0 0
47 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235270189 68 1 1 5 0 0
48 RA Mambaul Ulum 3 RA Swasta 101235270191 18 1 1 0 0 0
49 MTS Mambaul Ulum Amperreh MTS Swasta 121235270203 58 6 1 3 1 0
50 MI Mambaul Ulum I MI Swasta 111235270346 74 10 1 6 0 0
51 MI Mambaul Ulum I MI Swasta 111235270348 244 10 1 11 1 0
52 RA Mambaul Ulum I RA Swasta 101235270186 32 3 1 2 0 0
53 MI Mambaul Ulum Ii MI Swasta 111235270349 79 8 1 12 0 0
54 RA Mambaul Ulum Ii RA Swasta 101235270190 80 1 1 0 0 0
55 MI Mambaul Ulum Iii MI Swasta 111235270350 120 13 1 6 0 0
56 MI Miftahul Iman MI Swasta 111235270352 72 1 1 6 0 0
57 RA Miftahul Iman RA Swasta 101235270192 7 1 1 0 0 0
58 MI Miftahul Jannah MI Swasta 111235270353 68 15 1 6 0 0
59 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270351 104 6 1 6 0 0
60 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270355 84 1 1 2 0 0
61 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270356 120 3 1 6 0 0
62 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270357 120 8 1 6 0 0
63 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270358 81 7 1 6 1 0
64 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270359 183 9 1 8 0 0
65 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270360 160 6 1 6 0 0
66 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235270137 23 9 1 3 0 0
67 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270196 6 1 1 0 0 0
68 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270198 45 1 1 2 0 0
69 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270200 54 1 1 0 0 0
70 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270197 66 2 1 4 0 0
71 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270201 14 1 1 0 0 0
72 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270194 18 1 1 0 0 0
73 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270195 27 3 1 2 0 0
74 MI Miftahul Ulum 2 MI Swasta 111235270361 44 9 1 6 0 0
75 MI Miftahul Ulum An Nashar MI Swasta 111235270364 165 14 1 7 1 0
76 MTS Miftahul Ulum An Nashar MTS Swasta 121235270138 95 14 1 4 0 0
77 RA Miftahul Ulum An Nashar RA Swasta 101235270209 64 1 1 0 0 0
78 MA Miftahul Ulum An-Nashar MA Swasta 131235270072 69 5 1 3 0 0
79 MI Miftahul Ulum Assaidiyah MI Swasta 111235270365 63 1 1 0 0 0
80 RA Miftahul Ulum Assaidiyah RA Swasta 101235270203 19 1 1 0 0 0
81 MI Miftahul Ulum As-Sholihin MI Swasta 111235270366 92 10 1 6 0 0
82 RA Miftahul Ulum As-Sholihin RA Swasta 101235270204 16 1 1 0 0 0
83 RA Miftahul Ulum Attaroqqi RA Swasta 101235270202 6 1 1 0 0 0
84 MI Miftahul Ulum At Taroqqi MI Swasta 111235270367 59 1 1 11 0 0
85 MTS Miftahul Ulum Banyusari MTS Swasta 121235270171 24 14 1 3 0 0
86 MI Miftahul Ulum Derbing MI Swasta 111235270368 171 10 1 6 0 0
87 RA Miftahul Ulum Ii RA Swasta 101235270206 33 2 1 2 0 0
88 MI Miftahul Ulum II MI Swasta 111235270362 53 1 1 6 0 0
89 MI Miftahul Ulum Iii MI Swasta 111235270363 148 1 1 6 0 0
90 MI Miftahul Ulum Pale Daya MI Swasta 111235270354 72 8 1 6 0 0
91 MI Miftahut Tholibin MI Swasta 111235270369 102 3 1 6 0 0
92 RA Miftahut Tholibin RA Swasta 101235270211 26 1 1 2 0 0
93 MA Misbahul Munir MA Swasta 131235270069 36 11 1 3 0 0
94 MI Misbahul Ulum MI Swasta 111235270370 82 1 1 0 0 0
95 RA Nahdlatut Thullab RA Swasta 101235270213 17 1 1 2 0 0
96 MTS Nazhatul Muta`alimin MTS Swasta 121235270140 206 11 1 3 0 0
97 MA Nazhatul Muta`allimin MA Swasta 131235270047 31 12 1 4 0 0
98 MI Nurul Anwar MI Swasta 111235270371 57 1 1 6 0 0
99 MA Nurul Falah MA Swasta 131235270049 73 5 3 3 1 1
100 MI Nurul Falah MI Swasta 111235270372 86 8 5 6 0 0
101 MTS Nurul Falah MTS Swasta 121235270141 55 7 1 3 0 0
102 RA Nurul Falah RA Swasta 101235270217 32 4 1 2 0 0
103 RA Nurul Haromain RA Swasta 101235270235 13 1 1 0 0 0
104 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235270373 67 13 1 6 1 0
105 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235270218 24 4 1 2 0 0
106 MI Nurul Huda MI Swasta 111235270376 97 11 1 6 0 0
107 RA Nurul Huda RA Swasta 101235270220 12 1 1 0 0 0
108 RA Nurul Islam RA Swasta 101235270221 27 1 1 0 0 0
109 RA Nurul Jadid RA Swasta 101235270222 20 1 1 0 0 0
110 MI Nurul Jannah MI Swasta 111235270377 206 13 1 8 0 0
111 MTS Nurul Jannah MTS Swasta 121235270144 43 1 1 4 0 0
112 RA Nurul Jannah RA Swasta 101235270223 25 1 1 2 0 0
113 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235270378 64 7 1 6 0 0
114 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235270379 92 1 1 6 0 0
115 RA Nurul Ulum RA Swasta 101235270234 15 1 1 0 0 0
116 MI Nurussalam MI Swasta 111235270380 132 10 1 6 0 0
117 RA Ra. Al Muslim RA Swasta 101235270162 30 2 1 2 0 0
118 RA Ra. Aminussalam RA Swasta 101235270164 17 2 1 2 0 0
119 RA Ra. Bustanul Ulum RA Swasta 101235270170 36 1 1 0 0 0
120 RA Ra. Darul Iman RA Swasta 101235270173 18 1 1 0 0 0
121 RA Ra. Darul Ulum RA Swasta 101235270176 30 2 1 2 0 0
122 RA RA MAMBAUL ULUM RA Swasta 101235270188 10 1 1 0 0 0
123 RA Ra Miftahul Ulum Ii RA Swasta 101235270207 9 1 1 0 0 0
124 RA Ra. Miftahul Ulum Iii RA Swasta 101235270205 39 2 1 2 0 0
125 MI Raudlatul Amin MI Swasta 111235270477 46 6 1 6 0 0
126 MI Raudlatul Mubtadiin MI Swasta 111235270381 93 9 1 6 0 0
127 MTS Raudlatul Mubtadiin MTS Swasta 121235270142 46 8 1 3 0 0
128 RA Raudlatul Mubtadiin RA Swasta 101235270226 17 1 1 0 0 0
129 MA Raudlatul Mubtadin MA Swasta 131235270048 51 11 1 3 0 0
130 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235270382 40 1 1 7 0 0
131 RA Raudlatul Mutaallimin RA Swasta 101235270227 10 1 1 0 0 0
132 MI Raudlatul Muttaqin MI Swasta 111235270383 51 1 1 6 0 0
133 RA Raudlatul Muttaqin RA Swasta 101235270228 10 1 1 0 0 0
134 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235270384 75 1 1 6 0 0
135 RA Raudlatul Ulum RA Swasta 101235270229 19 1 1 0 0 0
136 MI Sabilul Muhtadin MI Swasta 111235270385 41 1 1 7 0 0
137 RA Sabilul Muhtadin RA Swasta 101235270230 19 1 1 0 0 0
138 MI Sirojut Tholibin MI Swasta 111235270386 1 1 1 0 0 0
139 MI Tarbiyatul Athfal MI Swasta 111235270387 57 9 1 6 0 0
140 MTS Tarbiyatul Athfal MTS Swasta 121235270143 34 11 1 3 0 0
141 RA Tarbiyatul Athfal RA Swasta 101235270233 10 3 1 2 0 0
142 MI TARBIYATUL SHIBYAN MI Swasta 111235270388 1 1 1 0 0 0
Total 8,536 699 153 533 7 5*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.