Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Banyuates

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al Amin RA Swasta 101235270344 11 1 1 0 0 0
2 MA Al Amin Al Haromain MA Swasta 131235270055 93 11 1 3 0 0
3 MI Al Amin Al Haromain MI Swasta 111235270412 37 8 1 9 0 0
4 MTS Al Anwar MTS Swasta 121235270187 73 11 1 3 1 0
5 MTS Al-Azhariyah MTS Swasta 121235270157 40 1 1 3 0 0
6 RA Al Falah Al Arab RA Swasta 101235270329 15 1 1 0 0 0
7 MA Al Furqon MA Swasta 131235270064 58 1 1 3 1 0
8 MTS Al Furqon MTS Swasta 121235270155 38 1 1 3 0 0
9 MA Al-Jauhariyah MA Swasta 131235270050 244 4 1 9 0 0
10 MTS Al-Jauhariyah MTS Swasta 121235270146 95 18 1 9 1 1
11 MA An-Nur MA Swasta 131235270051 194 18 1 12 0 0
12 MTS An-Nur MTS Swasta 121235270147 515 20 1 12 1 0
13 MI AN-NUR MI Swasta 111235270413 99 8 1 6 0 0
14 MA Asasul Muttaqin MA Swasta 131235270116 64 1 1 3 0 0
15 MTS Asasul Muttaqin MTS Swasta 121235270149 155 13 1 6 0 0
16 MI Assasul Muttaqin MI Swasta 111235270400 121 5 1 6 0 0
17 MA As Sulthaniyah MA Swasta 131235270052 66 1 1 3 0 0
18 MTS As Sulthaniyah MTS Swasta 121235270148 64 9 1 3 0 0
19 MI At-Thohiriyah MI Swasta 111235270407 69 8 1 6 0 0
20 MTS At-Thohiriyah MTS Swasta 121235270170 142 9 1 3 0 0
21 MI Bahjatul Ulum MI Swasta 111235270414 48 10 1 6 0 0
22 MI Darul Falah MI Swasta 111235270404 60 5 1 9 0 0
23 MTS DARUL HIKMAH MTS Swasta 121235270230 60 10 1 4 0 0
24 MI Darul Iman MI Swasta 111235270403 62 7 1 6 0 0
25 MI Darul Jawahir MI Swasta 111235270495 73 11 1 6 0 0
26 MA Darul Ma`arif MA Swasta 131235270074 1 1 1 0 0 0
27 MI Darul Ma`arif MI Swasta 111235270415 47 7 1 6 0 0
28 MTS Darul Ma`arif MTS Swasta 121235270156 1 1 1 0 0 0
29 MTS Darul Muttaqin MTS Swasta 121235270175 55 1 1 3 1 0
30 MI Darussunnah MI Swasta 111235270396 71 8 1 6 0 0
31 MI Darut Thullab MI Swasta 111235270395 26 9 1 6 0 0
32 MI Da`watut Tauhid MI Swasta 111235270398 112 6 1 6 0 0
33 MTS Dunnuroin MTS Swasta 121235270191 1 1 1 0 0 0
34 MA Ittihadul Waqifin MA Swasta 131235270071 76 13 1 7 1 1
35 MI Ittihadul Waqifin MI Swasta 111235270416 55 6 1 6 0 0
36 MTS Ittihadul Waqifin MTS Swasta 121235270150 110 11 1 4 2 0
37 MI Makarimul Akhlaq MI Swasta 111235270408 58 7 1 6 0 0
38 MA Mambaul Ma`arif MA Swasta 131235270053 201 15 1 9 0 0
39 RA Mambaul Ma`arif RA Swasta 101235270334 21 1 1 0 0 0
40 MTS MAMBAUL MA ARIF MTS Swasta 121235270151 244 19 1 12 0 0
41 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235270418 128 13 1 6 0 0
42 MI Miftahul Anwar MI Swasta 111235270391 65 10 1 6 1 1
43 RA Miftahul Anwar RA Swasta 101235270247 34 2 1 1 0 0
44 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235270392 58 9 1 3 0 0
45 MI MIFTAHUL HUDA MI Swasta 111235270419 1 1 1 0 0 0
46 MI Miftahul Khoirot MI Swasta 111235270420 36 10 1 6 0 0
47 MI Miftahul Mustarsidin MI Swasta 111235270421 1 1 1 0 0 0
48 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235270070 63 9 1 3 0 0
49 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270399 74 7 1 6 1 0
50 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270401 47 7 1 6 0 0
51 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270410 53 10 1 6 0 0
52 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270417 18 8 1 6 0 0
53 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270422 54 10 1 6 0 0
54 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270423 145 1 1 7 0 0
55 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235270152 62 9 1 3 0 0
56 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235270268 24 1 1 0 0 0
57 MTS Muchtarul Ulum MTS Swasta 121235270153 21 1 1 3 0 0
58 MI Nurud Dholam MI Swasta 111235270394 43 11 1 6 1 0
59 MTS Nurud Dholam MTS Swasta 121235270211 56 10 1 3 1 0
60 MI Nurul Anwar MI Swasta 111235270409 49 10 1 6 0 0
61 MTS Nurul Anwar MTS Swasta 121235270190 82 10 1 3 0 0
62 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235270424 46 10 1 6 0 0
63 MA Nurul Huda MA Swasta 131235270054 91 13 1 3 0 0
64 MI Nurul Huda MI Swasta 111235270397 87 7 1 6 1 0
65 MI Nurul Huda MI Swasta 111235270406 50 10 1 6 0 0
66 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235270154 47 1 1 3 0 0
67 RA Nurul Huda RA Swasta 101235270273 10 4 1 0 0 0
68 MI Nurul Muhtadin MI Swasta 111235270425 38 12 1 6 0 0
69 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235270411 46 7 1 6 0 0
70 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235270393 71 8 1 6 0 0
71 MI Nurul Yaqin MI Swasta 111235270402 46 8 1 6 0 0
72 RA Ra Assul Muttaqin I RA Swasta 101235270241 20 3 1 2 0 0
73 RA RA.Miftahul Khoirot RA Swasta 101235270267 11 1 1 0 0 0
74 MI Raudlatul Ittihad MI Swasta 111235270389 175 9 1 6 0 0
75 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235270426 92 8 1 6 0 0
76 RA Raudlatul Mutaallimin RA Swasta 101235270269 20 1 1 2 0 0
77 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235270427 100 9 1 6 0 0
78 MTS Sa Nurul Hidayah MTS Swasta 121235270168 26 1 1 3 0 0
79 MA Tarbiyatul Aulad MA Swasta 131235270226 39 6 1 3 1 0
80 MI Tarbiyatul Aulad MI Swasta 111235270390 53 8 1 6 0 0
81 MTS Tarbiyatul Aulad MTS Swasta 121235270158 36 1 1 3 1 0
82 RA Tarbiyatul Aulad RA Swasta 101235270261 37 1 1 2 0 0
83 RA Tarbiyatul Aulad RA Swasta 101235270260 7 1 1 0 0 0
84 MI Tarbiyatul Mubtadiin MI Swasta 111235270405 117 8 1 6 0 0
85 MTS Tarbiyatul Mubtadiin MTS Swasta 121235270172 100 12 1 4 0 0
Total 6,054 597 85 387 15 3*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.