Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Jrengik

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al- Baidhy MI Swasta 111235270088 87 11 1 6 1 0
2 MTS Al- Baidhy MTS Swasta 121235270216 45 8 1 3 0 0
3 RA Al Bari RA Swasta 101235270345 14 1 1 0 0 0
4 MA Al Falah Al Islami MA Swasta 131235270026 171 26 1 8 0 0
5 MTS Al Falah Al Islami MTS Swasta 121235270059 282 28 3 10 0 0
6 RA Al Falah Al Jidiniyah RA Swasta 101235270333 39 3 1 2 0 0
7 RA Al Hamidiyah RA Swasta 101235270040 34 1 1 2 0 0
8 RA Al Hidayah 1 RA Swasta 101235270041 14 2 1 1 0 0
9 RA Al Hidayah 2 RA Swasta 101235270049 10 1 1 0 0 0
10 RA Al Khairat RA Swasta 101235270042 31 1 1 0 0 0
11 RA Al Mas Udi RA Swasta 101235270316 43 1 1 2 0 0
12 MTS Al-Muallimiyah MTS Swasta 121235270220 62 15 2 3 0 0
13 RA Al-Muttaqin RA Swasta 101235270043 23 1 1 2 0 0
14 RA Ar Rohman RA Swasta 101235270044 20 3 1 2 0 0
15 MI Darul Falah MI Swasta 111235270089 87 9 1 6 0 0
16 RA Darul Falah RA Swasta 101235270347 28 3 1 2 0 0
17 MI Madrasah Ibtidaiyah Hidayatus Shibyan MI Swasta 111235270090 76 11 1 6 0 0
18 MI Madrasah Ibtidaiyah Miftahus Shibyan MI Swasta 111235270093 44 9 1 6 1 0
19 MI Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muhajirin MI Swasta 111235270099 57 11 1 6 0 0
20 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235270045 32 1 1 1 0 0
21 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270091 66 12 1 6 0 0
22 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235270092 58 12 1 6 0 0
23 MI Nazhatut Thalibin MI Swasta 111235270094 88 11 1 6 0 0
24 MI Nurul Falah Al Mas Udi MI Swasta 111235270095 79 10 1 6 1 0
25 MI Nurul Hamidiyah MI Swasta 111235270096 64 9 1 6 0 0
26 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235270097 68 8 1 6 0 0
27 MI Nurul Islam MI Swasta 111235270098 56 6 1 7 0 0
28 RA Nurul Islam RA Swasta 101235270046 20 2 1 5 0 0
29 MA PANYEPEN MA Swasta 131235270234 51 5 1 3 1 0
30 RA Raudlatul Jannah RA Swasta 101235270047 30 1 1 0 0 0
31 RA Sa`adatud Dar`aini RA Swasta 101235270048 10 1 1 0 0 0
Total 1,789 223 34 119 4 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.