Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Camplong

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA AL ALIYAH MA Swasta 131235270230 38 7 1 3 1 0
2 MTS Al-I`lam MTS Swasta 121235270015 36 6 1 3 0 0
3 MTS Al-Irsyad MTS Swasta 121235270221 49 9 1 3 0 0
4 MA Al Ittihad Al Islami MA Swasta 131235270007 156 29 1 10 0 0
5 RA Al Madaniyah RA Swasta 101235270351 17 3 1 2 0 0
6 MTS An Nur MTS Swasta 121235270212 50 10 1 3 0 0
7 MTS Ar Rahmah MTS Swasta 121235270188 66 13 1 3 0 0
8 MA Atsarus Salafiyah MA Swasta 131235270008 149 12 1 8 0 0
9 MI Atsarus Salafiyah MI Swasta 111235270019 121 10 1 6 0 0
10 MTS Atsarus Salafiyah MTS Swasta 121235270016 142 13 1 7 0 0
11 RA Atsarus Salafiyah RA Swasta 101235270007 31 4 1 3 0 0
12 MI At-Taubah MI Swasta 111235270018 156 11 1 6 0 0
13 MTS Az-Zahro MTS Swasta 121235270027 102 8 2 7 0 0
14 RA Az-Zahro RA Swasta 101235270008 42 4 1 2 0 0
15 MA Bustanul Ulum MA Swasta 131235270009 106 12 1 6 1 2
16 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235270020 72 8 1 6 1 0
17 MTS Bustanul Ulum MTS Swasta 121235270017 72 12 1 5 0 0
18 MA Darul Iman MA Swasta 131235270058 86 14 1 3 0 0
19 MI Darul Iman MI Swasta 111235270021 93 10 1 8 0 0
20 MTS Darul Iman MTS Swasta 121235270018 94 6 1 6 0 0
21 RA Darul Iman RA Swasta 101235270009 23 6 1 2 0 0
22 MA Fatihul Ulum MA Swasta 131235270082 63 7 1 3 1 1
23 MTS Fatihul Ulum MTS Swasta 121235270028 66 11 1 3 1 2
24 MA Kholafiyatul Mustarsyidin MA Swasta 131235270010 108 11 1 6 0 0
25 MTS Kholafiyatul Mustarsyidin MTS Swasta 121235270019 98 11 1 8 0 0
26 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235270022 140 12 1 6 1 0
27 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235270020 95 11 1 3 1 2
28 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235270010 112 1 1 0 0 0
29 MTS Miftahul Anwar MTS Swasta 121235270224 30 4 1 3 0 0
30 MA Miftahul Mubtadiin MA Swasta 131235270011 72 12 1 4 0 0
31 MTS Miftahul Mubtadiin MTS Swasta 121235270021 75 9 1 3 0 0
32 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235270012 87 6 1 6 1 2
33 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235270022 67 10 1 5 0 0
34 RA Miftahul Ulum Al-Baidhowi RA Swasta 101235270011 11 1 1 0 0 0
35 MI Miftahul Ulum Al-Baidhowi MI Swasta 111235270481 70 6 2 6 0 0
36 MTS Miftahul Ulum Al Baidowi MTS Swasta 121235270202 35 9 1 3 1 0
37 MI Miqthaful Ulum MI Swasta 111235270023 195 16 1 13 0 0
38 MA Nazhatut Thullab MA Swasta 131235270013 76 19 1 13 0 0
39 MTS Nazhatut Thullab MTS Swasta 121235270023 62 12 1 8 0 0
40 RA Nurul Hikmah RA Swasta 101235270328 49 5 1 2 0 0
41 MI Nurul Huda MI Swasta 111235270497 46 6 1 6 0 0
42 RA Nurul Huda RA Swasta 101235270012 20 1 1 0 0 0
43 MA Nurul Iman MA Swasta 131235270085 53 10 1 3 1 0
44 MTS Nurul Iman MTS Swasta 121235270205 74 11 1 3 1 0
45 MI Nurul Jadid MI Swasta 111235270024 26 8 1 6 0 0
46 MI Nurul Muttaqin MI Swasta 111235270479 121 11 1 6 1 0
47 MTS Nurul Muttaqin MTS Swasta 121235270225 25 6 1 3 1 1
48 MA Nurus Salafiyah MA Swasta 131235270014 1 1 1 0 0 0
49 MI Nurus Salafiyah MI Swasta 111235270025 78 9 1 6 0 0
50 MTS Nurus Salafiyah MTS Swasta 121235270024 50 13 1 3 0 0
51 MA Rihlatut Thullab MA Swasta 131235270066 70 13 1 4 1 0
52 MTS Rihlatut Thullab MTS Swasta 121235270025 131 12 1 6 1 0
53 RA RIHLATUT THULLAB RA Swasta 101235270355 44 1 1 2 0 0
54 MTS Sa Miftahul Ulum MTS Swasta 121235270029 41 12 1 3 0 1
55 MI Syariatut Thullab MI Swasta 111235270026 47 1 1 6 0 0
56 MI Tamhidul I`lam MI Swasta 111235270027 74 9 2 6 0 0
57 RA Tamhidul I`lam RA Swasta 101235270014 14 1 1 2 0 0
58 MI Tarbiyatul Mubtadiin MI Swasta 111235270028 78 12 1 6 1 0
59 MA ZAED IBNU HARIS MA Swasta 131235270231 52 8 1 3 0 0
60 MI Zahratul Ulum MI Swasta 111235270029 27 3 1 6 0 0
61 MTS Zahrotut Tullab MTS Swasta 121235270026 120 12 1 8 0 0
Total 4,404 540 64 285 16 11*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.