Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Konang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al-hamidiyah MA Swasta 131235260014 222 1 1 9 0 0
2 MI Al Hamidiyah MI Swasta 111235260111 67 1 1 1 0 0
3 MTS Al-Hamidiyah MTS Swasta 121235260080 102 16 1 3 1 0
4 RA Al Hidayah RA Swasta 101235260087 34 3 1 2 0 0
5 MA Al Ibrahimy MA Swasta 131235260015 75 13 1 24 0 0
6 MI Al Ibrahimy MI Swasta 111235260122 98 16 1 6 0 0
7 MTS Al Ibrahimy MTS Swasta 121235260062 115 22 1 12 0 0
8 MA Al Ikhlas MA Swasta 131235260045 74 13 1 3 0 0
9 MTS Al Ikhlas MTS Swasta 121235260087 117 14 1 3 0 0
10 MI Al-Ikhlas MI Swasta 111235260095 135 10 1 6 1 0
11 MI Al Islamiyah MI Swasta 111235260099 100 8 2 6 0 0
12 MTS BAHRUS SHOLIHIN MTS Swasta 121235260140 44 15 1 3 0 0
13 MI Darussalam MI Swasta 111235260124 78 11 1 6 1 1
14 MI Darussalam Al Barokah MI Swasta 111235260098 130 1 1 6 0 0
15 MI Ibnu Dahlan MI Swasta 111235260125 92 9 2 6 1 0
16 MI Kholilur Rohman MI Swasta 111235260112 152 10 2 6 1 0
17 MTS Kholilur Rohman MTS Swasta 121235260128 90 7 1 3 0 0
18 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235260102 100 1 1 6 0 0
19 MI Mansyaul Ulum MI Swasta 111235260100 43 1 1 6 0 0
20 MI Mi Al Hidayah MI Swasta 111235260110 101 10 1 6 0 0
21 MI Miftahul Mubtadiin Assholihin MI Swasta 111235260104 90 7 1 6 1 0
22 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235260045 251 11 1 9 1 0
23 MI Mi Raudlatus Shibyan MI Swasta 111235260035 216 17 1 14 1 2
24 MI Mis At-Taufiqiyah MI Swasta 111235260103 152 9 1 6 0 0
25 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235260096 98 12 1 6 0 0
26 RA Ra Al Islamiyah RA Swasta 101235260100 52 2 1 1 0 0
27 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235260097 143 8 1 6 1 0
28 MTS Raudlatul Ulum MTS Swasta 121235260111 92 8 1 4 1 0
29 MA RAUDLATUL ULUM MA Swasta 131235260062 41 2 1 3 0 0
30 MI Raudlatul Ulum 2 MI Swasta 111235260101 67 9 1 6 1 0
31 MTS Sa Al Hasani MTS Swasta 121235260089 60 10 1 3 1 1
32 MTS Sa Al Hidayah MTS Swasta 121235260023 93 13 1 3 1 1
33 MI Sirojul Mubtadiin MI Swasta 111235260135 84 6 1 6 0 0
34 RA Siti Masitoh RA Swasta 101235260086 15 1 1 0 0 0
35 MA Zainul Ulum MA Swasta 131235260040 69 15 2 6 1 5
36 MI Zainul Ulum MI Swasta 111235260086 151 10 1 6 1 0
37 MTS Zainul Ulum MTS Swasta 121235260020 110 15 1 46 2 2
Total 3,753 337 41 254 17 12*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.