Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Labang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 2 Bangkalan MI Negeri 111135260002 304 18 4 30 1 0
2 RA Al Islamiyah RA Swasta 101235260011 62 5 1 2 0 0
3 RA Al Karomah RA Swasta 101235260125 29 3 1 2 0 0
4 MA Al Qorrobiyah MA Swasta 131235260003 75 13 3 5 1 1
5 MI Al Qorrobiyah MI Swasta 111235260074 83 10 2 11 1 0
6 MTS Al Qorrobiyah MTS Swasta 121235260061 57 8 1 3 1 1
7 MI Fathul Ulum MI Swasta 111235260022 93 12 1 6 0 0
8 MTS Miftahiyah Yasi MTS Swasta 121235260078 138 8 1 5 0 0
9 RA Muslimat Al Jakfariyah RA Swasta 101235260097 26 4 1 2 1 0
10 RA Muta`allimin RA Swasta 101235260014 44 4 1 2 0 0
11 MA Nurul Iman MA Swasta 131235260002 178 23 5 9 1 5
12 MTS Nurul Iman MTS Swasta 121235260068 207 20 6 11 0 0
13 RA Ra Al Muhajirun RA Swasta 101235260140 40 4 1 2 0 0
14 RA Ra Ibrohimy RA Swasta 101235260008 15 1 1 2 0 0
15 RA Ra Zainul Athfal RA Swasta 101235260009 27 1 1 2 0 0
16 MTS Shufiyatul Akhyar MTS Swasta 121235260104 99 16 1 5 0 0
17 RA Sirojul Mubtadiin RA Swasta 101235260010 27 3 1 2 0 0
18 MA Yasi MA Swasta 131235260001 108 19 3 4 1 2
Total 1,612 172 35 105 7 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.