Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Sepulu

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al-Fuady RA Swasta 101235260132 38 1 1 2 0 0
2 MI Amanatul Ummah MI Swasta 111235260021 104 8 1 8 1 1
3 MTS Amanatul Ummah MTS Swasta 121235260017 54 18 3 14 1 1
4 MA AMANATUL UMMAH MA Swasta 131235260059 63 11 1 3 1 1
5 MA Daarut Tauhid MA Swasta 131235260042 1 1 1 0 0 0
6 MTS Darul Hadits MTS Swasta 121235260112 54 1 1 3 0 0
7 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235260107 50 3 1 2 0 0
8 RA Miftahul Khoiri RA Swasta 101235260106 30 3 1 2 0 0
9 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235260005 37 5 1 4 0 0
10 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235260109 30 3 1 2 0 0
11 RA Ra Bani Nawan RA Swasta 101235260112 29 3 1 2 0 0
12 MTS Raudlatul Hikmah MTS Swasta 121235260129 71 1 1 3 0 0
13 MI Raudlatul Mutaallimin MI Swasta 111235260020 100 10 1 6 0 0
14 MTS Ykhs Sepulu MTS Swasta 121235260076 120 20 1 4 1 0
Total 781 88 16 55 4 3*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.