Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Kebomas

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al Falah MI Swasta 111235250078 456 17 2 16 1 0
2 MI Al Mathlabatul Khoiriyah MI Swasta 111235250049 125 4 1 14 0 0
3 MI Ma`arif Al Hasani MI Swasta 111235250343 122 15 7 6 1 0
4 MI Ma`arif Ngargosari MI Swasta 111235250153 71 11 1 6 1 1
5 MI Ma`arif NU Manba`ur Rohmah MI Swasta 111235250359 182 12 2 8 0 0
6 MA Maarif Nu Sidomukti MA Swasta 131235250019 189 18 1 6 0 0
7 MI Ma`arif Sidomukti MI Swasta 111235250006 504 23 1 17 0 0
8 MTS Ma`arif Sidomukti MTS Swasta 121235250008 577 29 1 15 1 1
9 MI Masyhudiyah MI Swasta 111235250019 296 17 1 13 0 0
10 MTS Masyhudiyah MTS Swasta 121235250002 204 17 1 9 0 0
11 RA MASYHUDIYAH RA Swasta 101235250214 1 1 1 0 0 0
12 MA Masyhudiyah Gresik MA Swasta 131235250018 253 17 1 13 0 0
13 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235250126 85 12 1 12 1 0
14 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235250117 34 1 1 3 0 0
15 MI Modern Sunan Giri MI Swasta 111235250338 336 28 1 18 0 0
16 RA Ram Nu 251 Al-Fattah RA Swasta 101235250168 136 2 1 6 0 0
17 MI Sunan Giri Sidomoro MI Swasta 111235250271 57 10 1 6 1 0
Total 3,628 234 25 168 6 2*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.