Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Menganti

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al Azhar RA Swasta 101235250190 90 7 1 4 0 0
2 RA Al Kahfi RA Swasta 101235250165 49 4 1 4 0 0
3 MA Al-Madany MA Swasta 131235250031 15 7 1 3 0 0
4 MTS Al-Madany MTS Swasta 121235250116 18 6 1 3 0 0
5 RA Al - Mubtadiin RA Swasta 101235250059 61 6 1 3 0 0
6 RA AN-NISA' RA Swasta 101235250208 51 3 4 3 1 0
7 RA Asysyubbani RA Swasta 101235250069 146 9 1 6 0 0
8 MTS Ath - Thohiriyah MTS Swasta 121235250062 51 1 1 6 0 0
9 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235250238 386 18 1 12 0 0
10 RA Bahrul Ulum RA Swasta 101235250108 51 6 1 2 0 0
11 RA Bahrul Ulum RA Swasta 101235250087 137 8 1 4 0 0
12 MA Bustanul Arifin MA Swasta 131235250029 131 22 4 6 1 0
13 MTS Bustanul Arifin MTS Swasta 121235250075 295 17 4 9 1 1
14 MI Bustanul Muta`allimin MI Swasta 111235250100 162 9 2 17 0 0
15 RA Bustanul Muwahhidin RA Swasta 101235250116 44 4 1 2 0 0
16 MI Citra Taman Siswa MI Swasta 111235250365 247 20 1 14 1 0
17 MI Darul Ulum MI Swasta 111235250211 160 9 5 7 1 1
18 RA Darussalam RA Swasta 101235250050 51 5 1 2 0 0
19 RA INSAN MULIA RA Swasta 101235250212 30 2 1 2 0 0
20 RA Kasih Bunda RA Swasta 101235250164 75 6 1 6 0 0
21 MI Khoirul Anam MI Swasta 111235250171 106 8 1 8 1 2
22 RA Khoirul Anam RA Swasta 101235250144 39 3 1 2 0 0
23 RA M 187 Roudlotul Ulum RA Swasta 101235250047 79 8 1 4 0 0
24 MI Matholiul Falah MI Swasta 111235250102 150 9 1 6 1 1
25 RA Matholiul Falah RA Swasta 101235250070 75 6 1 3 0 0
26 MI Mi Al-Azhar MI Swasta 111235250367 202 10 1 11 1 0
27 MI Mi Bahrul Ulum MI Swasta 111235250055 176 12 1 10 0 0
28 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235250336 363 14 2 18 1 2
29 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235250111 114 5 1 4 0 0
30 MA Miftahul Ulum MA Swasta 131235250030 106 13 1 6 1 2
31 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235250043 523 19 1 17 0 0
32 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235250068 79 10 1 4 0 0
33 RA Muslimat Nu 269 Thoriqul Jannah RA Swasta 101235250202 29 1 1 2 0 0
34 RA Mutiara Bening RA Swasta 101235250201 24 6 2 2 1 0
35 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235250066 147 10 1 7 1 0
36 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235250056 65 4 1 4 0 0
37 MI Nurul Huda I MI Swasta 111235250131 237 12 7 10 1 1
38 RA Nurul Huda Ii RA Swasta 101235250114 30 2 1 2 0 0
39 MI Nurul Huda II MI Swasta 111235250236 122 8 5 6 1 1
40 MI Plus Riyadlatul Athfal MI Swasta 111235250042 506 21 3 21 0 0
41 RA Ra Al Ishlah RA Swasta 101235250051 59 6 1 6 0 0
42 RA Ra Aurora School RA Swasta 101235250183 34 3 1 2 0 0
43 RA Ram 219 Tarbiyatul Mutaallimin RA Swasta 101235250133 56 3 1 2 0 0
44 RA Ra Miftahul Ulum RA Swasta 101235250064 147 6 3 5 0 0
45 RA Ram Nurul Huda 1 RA Swasta 101235250106 72 3 1 2 0 0
46 RA Ra Nardza RA Swasta 101235250182 48 4 1 2 0 0
47 RA Ra Tarbiyatul Hidayah RA Swasta 101235250132 56 3 1 2 0 0
48 RA Roudlotul Muallimin RA Swasta 101235250062 50 3 1 2 0 0
49 MI Roudlotul Mu`allimin MI Swasta 111235250149 201 15 4 7 1 1
50 MI Roudlotul Mubtadiin MI Swasta 111235250190 206 10 3 7 0 0
51 MI Roudlotul Muta`allimin MI Swasta 111235250062 370 12 4 13 1 1
52 RA Roudlotul Muta'allimin RA Swasta 101235250127 131 4 1 4 0 0
53 MI Roudlotul Ulum MI Swasta 111235250025 171 12 6 8 1 2
54 MI Roudlotus Shibyan MI Swasta 111235250172 165 9 1 6 1 1
55 RA Roudlotus Shibyan RA Swasta 101235250093 57 4 1 7 0 0
56 RA Sabilul Huda RA Swasta 101235250169 51 6 1 3 0 0
57 MI SABILUL HUDA MI Swasta 111235250370 28 5 1 3 1 0
58 MTS SALAFIYAH MTS Swasta 121235250145 110 10 3 6 1 1
59 MI Sunan Ampel MI Swasta 111235250301 132 8 7 6 1 1
60 RA TAAM ADINDA RA Swasta 101235250203 25 4 1 2 0 0
61 MI Tarbiyatul Hidayah MI Swasta 111235250283 136 9 1 6 1 0
62 MI Tarbiyatul Muta`allimin MI Swasta 111235250265 175 10 1 8 1 1
63 MI Tarbiyatul Ulum MI Swasta 111235250023 169 10 1 6 0 0
64 RA Tarbiyatul Ulum RA Swasta 101235250049 34 3 1 2 0 0
65 MI Thoriqul Huda MI Swasta 111235250046 260 12 1 15 1 1
66 MTS Thoriqul Huda MTS Swasta 121235250103 105 8 1 4 0 0
67 RA Thoriqul Huda RA Swasta 101235250066 52 4 1 3 0 0
68 RA Thoriqul Jannah RA Swasta 101235250141 22 3 1 2 0 0
Total 8,544 539 119 403 24 20*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.