Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Wringinanom

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA 138 Al Hidayah RA Swasta 101235250154 30 3 1 2 0 0
2 MTS AL-AZHAR MENGANTI GRESIK MTS Swasta 121235250150 1 1 1 0 0 0
3 MI Al - Hidayah MI Swasta 111235250158 101 10 1 6 1 0
4 MI As Salam MI Swasta 111235250341 100 8 1 6 1 0
5 MI Darul Ulum MI Swasta 111235250295 91 11 1 6 1 0
6 MI Darunnajah MI Swasta 111235250148 272 16 4 12 2 1
7 MI Darus Salam MI Swasta 111235250180 79 7 2 6 0 0
8 MA Darut Taqwa MA Swasta 131235250065 156 12 2 6 0 0
9 MI Ma`arif At Taqwa MI Swasta 111235250352 71 9 3 7 1 0
10 RA MARDHOTILLAH RA Swasta 101235250211 22 1 1 2 0 0
11 MI Mathlabun Najihin MI Swasta 111235250073 120 11 1 6 1 1
12 MTS Maulana Malik Ibrahim MTS Swasta 121235250080 345 13 3 12 0 0
13 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235250150 72 8 1 6 1 1
14 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235250109 181 10 1 7 1 0
15 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235250123 145 10 1 7 0 0
16 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235250280 233 16 2 9 1 0
17 MTS Modern Al Huda MTS Swasta 121235250055 89 6 1 3 0 0
18 RA Muslimat 178 Nurul Huda RA Swasta 101235250155 37 3 1 2 0 0
19 RA Muslimat Nu 146 Miftahul Ulum RA Swasta 101235250161 53 6 1 2 0 0
20 RA Muslimat NU 216 Darul Ulum RA Swasta 101235250163 47 6 1 5 0 0
21 RA MUSLIMAT NU 297 MIFTAHUL HUDA RA Swasta 101235250206 20 3 1 2 0 0
22 MI Nurul Huda MI Swasta 111235250337 97 8 1 6 0 0
23 RA Ra Al-Ittihad RA Swasta 101235250184 12 1 1 2 0 0
24 MTS Raden Paku MTS Swasta 121235250026 211 19 1 14 0 0
25 RA Ramnu 111 Miftahul Ulum RA Swasta 101235250171 48 5 1 2 0 0
26 RA Ramnu 137 Darus Salam RA Swasta 101235250156 25 1 1 2 0 0
27 RA Ramnu 171 As Salam RA Swasta 101235250129 29 3 1 2 0 0
28 RA Ramnu 212 Al Musthofa RA Swasta 101235250153 35 4 1 2 0 0
29 RA Ramnu 248 Al Abror RA Swasta 101235250162 33 5 1 3 0 0
30 MTS Roudlotul Hikmah MTS Swasta 121235250125 82 10 1 3 1 0
31 MI Sunan Giri MI Swasta 111235250303 75 9 1 6 0 0
32 MI TAJUL HUDA MI Swasta 111235250358 1 1 1 0 0 0
33 MTS Walisongo MTS Swasta 121235250038 80 11 1 6 1 1
Total 2,993 247 43 162 12 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.