Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Balongpanggang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Asy-Syafi`iyah MI Swasta 111235250349 89 9 1 6 1 1
2 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235250284 18 5 1 6 0 0
3 MI Darussalam MI Swasta 111235250206 21 8 1 7 1 0
4 MI Da`watul Khoiriyah MI Swasta 111235250082 79 10 1 6 0 0
5 MI Hayatul Afkar MI Swasta 111235250098 55 9 1 6 1 0
6 MI Hayatul Wathon MI Swasta 111235250104 72 3 1 6 1 0
7 MI Hidayatul Ulum I MI Swasta 111235250077 68 12 1 6 1 0
8 MI Hidayatul Ulum Ii MI Swasta 111235250220 108 11 1 6 1 0
9 MA Hidayatul Ummah MA Swasta 131235250001 141 13 3 6 1 1
10 MI Hidayatul Ummah MI Swasta 111235250092 172 11 1 8 1 1
11 MTS Hidayatul Ummah MTS Swasta 121235250016 254 19 4 10 1 3
12 MI Islamiyah MI Swasta 111235250192 106 10 1 6 1 0
13 RA M Nu 089 Al Khoiriyah RA Swasta 101235250098 32 2 1 2 0 0
14 RA M Nu 133 Aswaja RA Swasta 101235250075 17 3 1 2 0 0
15 RA M Nu 152 Islamiyah RA Swasta 101235250099 21 3 1 2 0 0
16 RA M Nu 163 Bustanul Ulum RA Swasta 101235250080 14 2 1 2 0 0
17 RA M Nu 173 Maratus Sholihah RA Swasta 101235250085 9 2 1 2 0 0
18 RA M Nu 181 Al-Karomah RA Swasta 101235250105 24 3 1 2 0 0
19 RA M Nu 241 Salafiyah RA Swasta 101235250137 14 3 1 2 0 0
20 RA M Nu 242 Hayatul Afkar RA Swasta 101235250134 16 2 1 2 0 0
21 RA M Nu 57 Hidayatul Ulum I RA Swasta 101235250029 24 3 1 2 0 0
22 RA MUSLIMAT NU 298 DARUL MUTTAQIN RA Swasta 101235250207 13 1 1 2 0 0
23 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235250324 48 8 1 9 1 0
24 RA Ramnu 240 Darussalam RA Swasta 101235250128 7 1 1 2 0 0
25 MI Robithotul Islamiyah MI Swasta 111235250084 54 9 1 6 0 0
26 MI Sabilul Ulum MI Swasta 111235250198 39 7 1 6 1 0
27 MI Salafiyah MI Swasta 111235250204 34 9 1 8 1 0
28 MI Taswirul Afkar MI Swasta 111235250105 57 7 1 6 1 0
Total 1,606 185 33 136 14 6*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.