Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS Al Falahiyah MTS Swasta 121235250117 58 10 1 3 1 2
2 MI Al - Islami MI Swasta 111235250278 113 10 5 6 1 1
3 MA Al Karimi MA Swasta 131235250015 202 10 2 9 1 2
4 MI Al - Karimi MI Swasta 111235250028 189 11 1 8 0 0
5 MTS Al Karimi 1 MTS Swasta 121235250009 275 24 5 9 1 2
6 MTS AL KARIMI 2 MTS Swasta 121235250057 99 17 1 10 1 2
7 MI Darul Ulum MI Swasta 111235250052 89 13 1 6 0 0
8 MI Hidayatul Mubtadi`in MI Swasta 111235250022 72 13 1 6 0 0
9 MI Hidayatus Salam MI Swasta 111235250241 284 20 1 12 0 0
10 MTS HIDAYATUS SALAM MTS Swasta 121235250056 124 16 2 7 0 0
11 MI Ihyaul Islam MI Swasta 111235250246 145 14 3 6 1 0
12 MTS IHYAUL ISLAM MTS Swasta 121235250126 119 11 1 6 1 1
13 MA Ihyaul Ulum MA Swasta 131235250013 243 19 3 9 1 6
14 MI Ihyaul Ulum MI Swasta 111235250041 252 23 1 12 0 1
15 MTS Ihyaul Ulum MTS Swasta 121235250001 261 27 4 14 0 0
16 MI ISLAMIYAH MOJOPETUNG MI Swasta 111235250269 79 14 1 6 0 0
17 RA M 104 Nurul Huda RA Swasta 101235250054 60 5 1 4 0 0
18 MI Ma`arif Nu Tanwirul Qulub MI Swasta 111235250079 112 12 1 6 0 0
19 MTS Ma`arif Tanwirul Qulub MTS Swasta 121235250107 72 26 1 3 0 0
20 MA Mathlabul Huda MA Swasta 131235250017 70 1 1 2 0 0
21 MI Mathlabul Huda I MI Swasta 111235250135 105 14 1 6 1 0
22 MI Mathlabul Huda Ii MI Swasta 111235250132 85 10 1 6 0 0
23 MTS MATLABUL HUDA MTS Swasta 121235250067 32 1 1 6 0 0
24 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235250197 126 16 1 8 1 1
25 MI Mishbahul Ulum MI Swasta 111235250300 111 14 8 6 1 1
26 RA M Nu 265 Tarbiyatul Athfal Ii RA Swasta 101235250191 14 5 1 2 0 0
27 RA M Nu 60 Tarbiyatul Athfal RA Swasta 101235250030 20 1 1 2 0 0
28 MTS Muhamadiyah 10 MTS Swasta 121235250089 49 10 1 3 1 1
29 MI Muhammadiyah MI Swasta 111235250318 31 13 5 6 1 1
30 MTS Muhammadiyah 1 MTS Swasta 121235250006 106 14 2 7 0 0
31 RA Muslimat Nu 56 Miftahul Ulum RA Swasta 101235250014 52 6 1 2 0 0
32 MTS NUR RAHMAT MTS Swasta 121235250143 27 1 1 3 0 0
33 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235250185 63 7 1 6 0 0
34 MI Nurul Huda MI Swasta 111235250176 217 12 1 6 0 0
35 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235250084 54 10 1 7 0 0
36 RA Ram 236 Baitul Huda RA Swasta 101235250142 19 3 1 2 0 0
37 RA Ram Nu 047 Tarbiyatul Falahiyah RA Swasta 101235250031 46 5 1 2 0 0
38 RA Ram Nu 151 Manarotul Ulum RA Swasta 101235250081 45 4 1 3 0 0
39 RA Ram Nu 154 Nurul Hidayah RA Swasta 101235250091 26 4 1 2 0 0
40 RA Ram Nu 15 Ihyaul Ulum RA Swasta 101235250002 60 7 1 4 0 0
41 RA Ram Nu 54 Al Karimi RA Swasta 101235250005 60 5 1 4 0 0
42 RA Ram Nu 63 Al Hidayah RA Swasta 101235250044 50 6 1 3 0 0
43 RA Ram Nu 70 Hidayatus Salam RA Swasta 101235250038 119 6 1 5 0 0
44 RA Ra Ykui Babaksari RA Swasta 101235250149 30 3 1 2 0 0
45 RA Ra Ykui Sambogunung RA Swasta 101235250016 105 7 1 4 0 0
46 MA Tanwirul Qulub Yppmu MA Swasta 131235250016 135 10 1 6 0 0
47 MI Tanwirul Qulub Yppmu MI Swasta 111235250345 164 12 1 7 1 0
48 MTS Tanwirul Qulub Yppmu MTS Swasta 121235250020 68 14 3 3 1 1
49 RA Tanwirul Qulub Yppmu RA Swasta 101235250004 43 6 1 2 0 0
50 MI Tarbiyatul Athfal MI Swasta 111235250258 101 14 6 8 1 1
51 MTS Tarbiyatul Athfal MTS Swasta 121235250112 58 10 2 3 0 0
52 MI Tarbiyatul Athfal 2 MI Swasta 111235250363 46 9 1 6 0 0
53 MI Tarbiyatul Falahiyah MI Swasta 111235250242 106 10 1 6 0 0
54 MI Tarbiyatus Shibyan Mentaras MI Swasta 111235250259 171 9 1 6 0 0
55 MI Tasywirul Afkar MI Swasta 111235250319 91 14 4 6 1 0
56 MTS Tasywirul Afkar MTS Swasta 121235250110 51 9 1 3 0 0
57 RA Tasywirul Afkar RA Swasta 101235250148 26 4 1 2 1 0
58 MI Thoriqotul Ashfiya` MI Swasta 111235250330 65 10 3 6 0 0
59 MI Ykui Babaksari MI Swasta 111235250221 78 11 1 6 1 1
60 MA Ykui Maskumambang MA Swasta 131235250014 322 41 1 19 0 0
61 MTS Ykui Maskumambang MTS Swasta 121235250003 400 38 2 23 0 0
62 MI Ykui Maskumambang Putra MI Swasta 111235250108 142 8 1 6 1 2
63 MI Ykui Maskumambang Putri MI Swasta 111235250020 120 13 11 6 1 2
64 MI Ykui Putra Sambogunung MI Swasta 111235250216 84 10 1 6 0 0
65 MI Ykui Putri Sambogunung MI Swasta 111235250217 70 10 1 6 1 1
66 MTS YKUI SAMBOGUNUNG MTS Swasta 121235250066 89 11 3 7 1 2
67 MI Ykui Sekargadung MI Swasta 111235250244 134 9 1 6 0 0
68 MTS YKUI SEKARGADUNG MTS Swasta 121235250042 84 15 1 8 1 2
Total 7,218 777 123 408 24 33*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.