Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 2 Lamongan MTS Negeri 121135240002 627 96 12 55 1 1
2 MA Al Azhar MA Swasta 131235240027 46 13 1 3 0 0
3 MI Al Azhar MI Swasta 111235240118 42 10 1 6 1 0
4 MTS Al Azhar MTS Swasta 121235240026 45 13 2 3 0 0
5 MI Al Falah MI Swasta 111235240107 54 7 1 7 1 0
6 MI Al-Hidayah MI Swasta 111235240124 94 8 1 7 1 1
7 MTS Al Hidayah Wedoro MTS Swasta 121235240029 50 6 1 3 1 1
8 MI Al Ishlah MI Swasta 111235240123 120 12 2 7 1 1
9 MI Al-Islam MI Swasta 111235240104 64 9 1 6 1 0
10 MI Al Khoiriyah MI Swasta 111235240114 93 10 1 6 1 1
11 MI Al Khoiriyah MI Swasta 111235240121 42 9 1 6 0 1
12 MI Al-Muttahidun MI Swasta 111235240126 62 8 1 6 1 1
13 MI Al-Qudsiyah MI Swasta 111235240105 105 9 1 1 1 0
14 MI Assaadah MI Swasta 111235240106 126 9 1 6 1 0
15 MTS Assa`adah MTS Swasta 121235240030 31 8 1 3 0 0
16 MI Asy Syafiiyah MI Swasta 111235240111 49 10 1 7 0 0
17 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235240108 28 9 1 6 0 0
18 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235240112 36 6 1 6 0 0
19 MA Bustanul Ulum MA Swasta 131235240026 84 9 1 6 0 0
20 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235240119 61 11 2 6 1 0
21 MTS Bustanul Ulum MTS Swasta 121235240027 125 1 1 7 0 0
22 MI Darul Huda MI Swasta 111235240125 97 11 1 6 1 0
23 MI Darul Ulum MI Swasta 111235240103 34 10 1 6 1 0
24 MI Darun Najah MI Swasta 111235240113 85 14 4 6 1 3
25 MI Falakhiyah MI Swasta 111235240091 172 10 1 6 1 1
26 MI Ihyaul Ulum MI Swasta 111235240098 40 9 1 6 1 1
27 MI Ihyaussunnah MI Swasta 111235240093 43 10 1 6 0 0
28 MI Islamiyah MI Swasta 111235240097 69 9 1 6 1 0
29 MI Islamiyah MI Swasta 111235240100 40 9 1 6 1 0
30 MI Islamiyah MI Swasta 111235240102 52 10 1 6 1 0
31 RA Islamiyah RA Swasta 101235240048 15 2 1 2 0 0
32 MI Islamiyah Soko MI Swasta 111235240096 57 10 1 10 1 1
33 MI Manbaul Khoir MI Swasta 111235240116 42 10 1 6 1 0
34 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235240099 62 10 1 6 1 1
35 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235240110 64 9 1 6 1 0
36 MI Muhammadiyah MI Swasta 111235240094 32 9 1 6 1 0
37 MTS Muhammadiyah 10 Wukir MTS Swasta 121235240028 13 9 1 3 1 0
38 MI Nailul Ulum MI Swasta 111235240092 25 9 1 6 1 0
39 MI Nurul Ulum MI Swasta 111235240109 80 12 1 6 1 2
40 RA Perwanida Ix RA Swasta 101235240049 33 5 1 3 0 0
41 MI Roudlotur Ridlwan MI Swasta 111235240120 53 11 3 7 1 1
42 MI Sullamul Maaliy MI Swasta 111235240101 63 9 1 6 0 0
43 MI Tanfirul Athfal MI Swasta 111235240095 55 8 1 6 1 1
44 MI Tarbiyatul Athfal MI Swasta 111235240115 43 10 1 6 1 0
45 MI Tarbiyatul Wathon MI Swasta 111235240122 85 8 1 6 1 0
46 MTS Tarbiyatul Wathon MTS Swasta 121235240025 44 9 2 4 1 2
47 MI Wasilatut Taqwa MI Swasta 111235240117 27 9 1 6 1 1
Total 3,409 514 67 312 34 21*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.