Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Karangbinangun

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al-Islam MI Swasta 111235240528 121 8 1 6 1 0
2 RA Al-Islam RA Swasta 101235240204 124 1 1 2 0 0
3 MI Ar Rohman MI Swasta 111235240529 76 11 1 6 1 0
4 MA Bahrul Ulum MA Swasta 131235240031 82 10 1 5 0 0
5 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235240078 136 12 1 9 0 0
6 MTS Bahrul Ulum MTS Swasta 121235240020 47 11 1 6 0 0
7 MI Darul Falah MI Swasta 111235240430 88 11 3 6 1 1
8 MA Darul Ulum MA Swasta 131235240030 52 12 1 3 0 0
9 MI Darul Ulum MI Swasta 111235240089 83 11 1 6 1 0
10 MI Darul Ulum MI Swasta 111235240076 52 9 1 6 0 0
11 MI Darul Ulum MI Swasta 111235240084 89 11 2 6 1 1
12 RA Darul Ulum RA Swasta 101235240046 15 2 1 2 0 0
13 RA Darul Ulum RA Swasta 101235240043 41 4 1 2 0 0
14 MI Ihyaul Ulum MI Swasta 111235240083 72 4 1 6 0 0
15 MI Ishlahiyah MI Swasta 111235240088 33 9 1 8 0 0
16 MTS Ishlahiyah MTS Swasta 121235240021 22 6 1 6 0 0
17 MI Islam MI Swasta 111235240127 157 12 2 8 1 1
18 MI Islamiyah MI Swasta 111235240075 66 11 1 6 0 0
19 MI Kebangkitan Umat Islam MI Swasta 111235240132 70 11 1 6 1 1
20 MI Khoirul Huda MI Swasta 111235240086 70 7 1 6 0 0
21 MI Khozainul Ulum 1 MI Swasta 111235240135 123 9 1 6 1 1
22 MA Ma`arif 9 MA Swasta 131235240029 84 6 1 3 0 0
23 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235240085 203 14 3 8 1 2
24 MTS Mambaul Ulum Mayong MTS Swasta 121235240023 1 1 1 0 0 0
25 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235240087 68 11 1 6 1 1
26 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235240022 46 10 1 4 0 0
27 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235240045 18 2 1 2 0 0
28 MI MU`INUDDIN MI Swasta 111235240077 68 13 1 6 1 1
29 MI Nurul Huda MI Swasta 111235240090 25 9 1 6 0 0
30 MI Nurul Qomar 1 MI Swasta 111235240079 62 13 1 6 1 0
31 MI Nurul Qomar 2 MI Swasta 111235240080 58 9 1 6 1 0
32 RA Ra Bahrul Ulum RA Swasta 101235240044 52 6 1 4 0 0
33 MI Raudlatul Ulum MI Swasta 111235240082 34 12 4 6 1 0
34 MA Rohmatul Ummah MA Swasta 131235240028 37 10 1 3 0 0
35 MI Rohmatul Ummah MI Swasta 111235240081 106 12 2 6 1 1
36 MTS Rohmatul Ummah MTS Swasta 121235240024 48 6 1 3 0 0
37 MI Tahdzibul Akhlaq MI Swasta 111235240074 130 12 1 6 0 0
38 RA Tahdzibul Akhlaq RA Swasta 101235240047 45 6 1 2 0 0
Total 2,704 334 48 194 15 10*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.