Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Solokuro

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Al-Aman MA Swasta 131235240067 72 13 1 3 0 0
2 MTS Al-Aman MTS Swasta 121235240157 51 10 1 3 0 0
3 MI Al-Fatah MI Swasta 111235240475 150 10 1 8 0 0
4 MTS Al Fattah MTS Swasta 121235240153 49 10 1 3 1 2
5 MTS Al-Ihsan MTS Swasta 121235240150 58 10 1 3 1 1
6 MA Darul Ma`arif MA Swasta 131235240063 72 1 1 6 1 1
7 MI Darul Ma`arif MI Swasta 111235240467 284 25 5 12 1 1
8 MTS Darul Ma`arif MTS Swasta 121235240143 68 14 3 6 0 0
9 MI Darul Ulum MI Swasta 111235240463 151 22 3 7 1 1
10 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235240158 57 8 1 3 1 2
11 MI Ihyaul Ulum MI Swasta 111235240483 224 18 1 11 1 1
12 MTS Ihyaul Ulum MTS Swasta 121235240154 71 14 1 4 1 2
13 MI Ishlahul Masalik MI Swasta 111235240477 74 13 4 6 1 0
14 MTS Ishlahul Masalik MTS Swasta 121235240159 34 12 1 3 1 1
15 MTS Maarif 16 Nurul Hidayah MTS Swasta 121235240156 84 8 1 6 0 0
16 MA Ma`arif 4 MA Swasta 131235240065 67 10 1 5 0 0
17 MI Ma`arif Nu MI Swasta 111235240485 100 9 1 6 0 0
18 MI Mamba`ul Huda MI Swasta 111235240472 20 24 1 8 1 0
19 MA Mambaul Ulum MA Swasta 131235240068 70 1 1 6 1 2
20 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235240481 299 23 2 15 0 0
21 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235240155 52 10 1 3 1 2
22 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235240466 139 15 5 7 1 1
23 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235240465 82 16 1 6 0 0
24 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235240473 36 11 1 6 1 1
25 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235240148 45 11 1 3 1 2
26 MI Muhammadiyah 01 Payaman MI Swasta 111235240468 272 28 2 13 1 2
27 MI Muhammadiyah 03 MI Swasta 111235240461 164 13 2 8 0 0
28 MI Muhammadiyah 04 MI Swasta 111235240479 54 12 2 6 1 0
29 MI Muhammadiyah 06 MI Swasta 111235240476 90 11 1 6 1 0
30 MTS Muhammadiyah 06 MTS Swasta 121235240149 52 12 1 3 1 1
31 MI Muhammadiyah 07 MI Swasta 111235240474 69 14 3 6 0 0
32 MTS MUHAMMADIYAH 07 MTS Swasta 121235240142 54 10 1 3 0 0
33 MI Muhammadiyah 08 MI Swasta 111235240484 23 11 1 6 1 1
34 MA Muhammadiyah-10 MA Swasta 131235240066 88 14 1 11 0 0
35 MTS Muhammadiyah-12 MTS Swasta 121235240146 69 14 1 4 0 0
36 MTS Muhammadiyah-13 MTS Swasta 121235240147 107 12 2 5 1 1
37 MI Muhammadiyah 2 MI Swasta 111235240464 127 14 5 6 1 0
38 MI Muhammadiyah 5 MI Swasta 111235240471 207 21 3 12 0 0
39 MTS Muhammadiyah 5 MTS Swasta 121235240144 64 15 1 5 0 0
40 MA Muhammadiyah 6 MA Swasta 131235240062 75 13 3 5 1 5
41 MA Muhammadiyah 8 MA Swasta 131235240064 48 7 1 4 1 1
42 MI Nidhomut Tholibin MI Swasta 111235240478 191 20 3 13 0 0
43 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235240482 179 12 1 7 0 0
44 MTS Roudlotul Muta`abbidin MTS Swasta 121235240145 89 8 1 3 0 0
45 MI Roudlotul Mutaabbidin Putera MI Swasta 111235240469 137 11 4 6 1 1
46 MI Roudlotul Mutaabbidin Puteri MI Swasta 111235240470 143 13 4 6 1 0
47 MA Roudlotul Muta`abidin MA Swasta 131235240061 77 9 1 5 0 0
48 MI Sabilul Huda MI Swasta 111235240480 74 10 3 6 1 1
49 MI Tanwirul Ma`arif MI Swasta 111235240462 182 14 2 6 0 0
50 MTS Tanwirul Ma`arif MTS Swasta 121235240151 82 10 1 5 0 0
51 MTS Tanwirut Tholibin MTS Swasta 121235240152 64 12 1 4 0 0
Total 5,190 658 92 313 28 33*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.