Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Maduran

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA A`isyatul Wahidah RA Swasta 101235240200 10 3 1 2 0 0
2 MI Al-Islamiyah MI Swasta 111235240498 150 16 2 6 1 1
3 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235240502 97 10 1 6 0 0
4 MA Darul Hikmah MA Swasta 131235240080 43 18 1 5 1 3
5 MTS Darul Hikmah MTS Swasta 121235240175 80 17 1 3 0 0
6 MI Darul Ulum MI Swasta 111235240503 34 9 1 6 0 0
7 MA Fathul Hidayah MA Swasta 131235240070 242 17 1 15 0 0
8 MTS Fathul Hidayah MTS Swasta 121235240163 307 44 1 19 0 0
9 MI Hayatul Ulum MI Swasta 111235240494 146 12 1 6 0 0
10 MI Hidayatul Athfal MI Swasta 111235240489 14 7 1 6 2 0
11 MI Hidayatul Muta`allimin MI Swasta 111235240490 60 10 1 6 1 1
12 RA Hidayatul Muta`allimin RA Swasta 101235240174 32 4 1 2 0 0
13 MA Hidayatul Ummah MA Swasta 131235240071 209 19 1 8 1 2
14 MI Hidayatul Ummah MI Swasta 111235240501 74 10 1 6 1 0
15 MTS Hidayatul Ummah MTS Swasta 121235240160 123 14 1 9 1 0
16 MI Ihyauddin MI Swasta 111235240496 123 12 1 6 0 0
17 MI Islamiyah MI Swasta 111235240504 46 10 1 6 0 0
18 MI Manbaud Dalalah MI Swasta 111235240495 73 10 1 6 0 0
19 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235240488 42 10 1 6 0 0
20 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235240486 75 9 3 6 0 0
21 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235240497 69 11 1 7 1 0
22 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235240171 22 5 1 2 0 0
23 MI Model A`isyatul Wahidah MI Swasta 111235240531 74 15 1 6 1 0
24 MTS Model Aisyatul Wahidah MTS Swasta 121235240164 95 19 2 5 1 1
25 MTS MTs Miftahul Ulum MTS Swasta 121235240161 18 20 1 5 1 1
26 MI Muhammadiyah 1 MI Swasta 111235240500 76 12 1 6 0 0
27 MI Muhammadiyah 10 MI Swasta 111235240506 101 10 2 6 1 1
28 MTS Muhammadiyah 29 MTS Swasta 121235240162 27 9 1 3 1 1
29 MI Muhammadiyah 4 MI Swasta 111235240505 28 8 1 6 0 0
30 MI Muhammadiyah 5 MI Swasta 111235240493 20 8 2 6 1 1
31 MI Nashrul Ulum MI Swasta 111235240492 41 9 1 6 1 0
32 MI Nihayatul Ulum MI Swasta 111235240499 162 12 3 7 0 0
33 RA Nurul Choiriyah RA Swasta 101235240175 23 3 1 2 0 0
34 MI Nurul Huda MI Swasta 111235240487 39 8 3 6 1 0
35 MI Nurul Khoiriyah MI Swasta 111235240491 73 8 1 6 1 0
36 RA Ra Al-Hikam RA Swasta 101235240173 14 1 1 4 0 0
37 RA Ra Miftahul Huda RA Swasta 101235240172 18 3 1 2 0 0
38 RA Ra Nahdlatul Ulama` RA Swasta 101235240177 39 5 1 2 0 0
Total 2,919 427 48 222 18 12*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.