Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Plumpang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Al Fatimiyah RA Swasta 101235230084 36 4 1 2 0 0
2 MI Al Hidayah MI Swasta 111235230083 273 8 2 8 1 0
3 MTS Al Hidayah MTS Swasta 121235230045 168 19 1 6 1 1
4 RA Al Hidayah RA Swasta 101235230079 94 8 1 6 1 0
5 MI Al Hikmah MI Swasta 111235230087 115 8 1 6 1 0
6 RA Al Hikmah RA Swasta 101235230082 38 3 1 2 0 0
7 RA Al Khosyya RA Swasta 101235230091 17 3 1 2 0 0
8 MI Al Ma`arif MI Swasta 111235230084 166 13 1 6 1 0
9 MTS Al Ma`arif MTS Swasta 121235230042 164 19 1 6 1 0
10 MI AL MA`RUFIYAH MI Swasta 111235230090 108 11 3 6 1 1
11 MA Al Qudsiyah MA Swasta 131235230014 164 12 1 6 1 1
12 MTS Al Qudsiyah MTS Swasta 121235230044 187 14 5 6 1 0
13 RA Bina Insan Sholeh RA Swasta 101235230199 26 2 2 2 0 0
14 MA Darul Ma`wa MA Swasta 131235230013 169 16 1 8 1 1
15 MI Darul Ma`wa MI Swasta 111235230203 82 10 1 10 0 0
16 MA Hidayatul Islamiyah MA Swasta 131235230015 70 12 1 3 1 2
17 MI Hidayatul Islamiyah MI Swasta 111235230086 145 14 2 7 1 0
18 MTS Hidayatul Islamiyah MTS Swasta 121235230043 46 1 1 3 2 2
19 RA Hidayatul Islamiyah RA Swasta 101235230085 45 4 1 3 0 0
20 MI Husnul Aulad MI Swasta 111235230088 286 18 3 13 1 0
21 RA Husnul Aulad RA Swasta 101235230076 90 7 1 4 0 0
22 MI Islamiyah MI Swasta 111235230085 123 11 1 6 1 1
23 MTS Islamiyah MTS Swasta 121235230046 132 15 1 6 0 1
24 RA Islamiyah RA Swasta 101235230093 51 1 1 2 0 0
25 RA Jannatul Abror RA Swasta 101235230081 65 4 1 3 1 0
26 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235230094 74 9 1 6 1 0
27 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235230078 31 3 1 2 0 0
28 RA Manbaul Ulum RA Swasta 101235230090 16 1 1 2 0 0
29 RA MIFTAHUL HIDAYAH RA Swasta 101235230210 35 5 1 2 0 0
30 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235230091 82 10 3 6 1 0
31 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235230040 224 20 1 8 1 1
32 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235230077 43 1 1 2 0 0
33 MI Miftahurrohman MI Swasta 111235230097 108 10 1 9 1 0
34 RA Muslimat Nu RA Swasta 101235230087 36 3 1 2 0 0
35 RA Muslimat NU Darul Ulum RA Swasta 101235230165 17 1 1 2 0 0
36 RA Muslimat Tanwirut Thullab RA Swasta 101235230092 30 1 1 2 0 0
37 MI Nursyamiyah MI Swasta 111235230096 93 10 1 6 1 0
38 RA Nursyamiyah RA Swasta 101235230089 25 1 1 2 0 0
39 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235230088 61 1 1 2 0 0
40 MI Nurul Huda MI Swasta 111235230093 84 10 1 6 1 0
41 RA Nurul Huda RA Swasta 101235230075 20 4 1 3 0 0
42 RA Perwanida I I RA Swasta 101235230080 143 8 1 7 0 0
43 RA Salafiyah RA Swasta 101235230086 45 4 1 2 0 0
44 MI Salafiyah Kholidiyah MI Swasta 111235230095 275 14 1 12 1 0
45 MI Salafiyah Mahbubiyah MI Swasta 111235230092 177 12 2 6 1 1
46 RA Salafiyah Mahbubiyah RA Swasta 101235230083 77 6 1 4 0 0
47 MTS Salafiyah Plumpang MTS Swasta 121235230041 49 11 1 5 0 0
48 MI Tanwirut Thullab MI Swasta 111235230089 109 8 1 6 1 0
Total 4,714 390 62 236 26 12*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.