Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Rengel

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 2 Tuban MA Negeri 131135230001 732 79 3 41 0 0
2 MI 2 Tuban MI Negeri 111135230002 475 24 4 23 1 1
3 MTS 2 Tuban MTS Negeri 121135230002 633 37 2 21 0 0
4 RA Al - Birru RA Swasta 101235230069 22 8 1 5 0 0
5 MTS Alhidayah MTS Swasta 121235230038 97 12 1 6 0 0
6 MI Al-Hidayah MI Swasta 111235230082 151 9 1 6 0 0
7 RA Al-Islahiyah RA Swasta 101235230071 1 4 1 2 0 0
8 MI AL - ISLAHIYAH MI Swasta 111235230080 103 10 1 6 1 0
9 MTS Al-Ma`arif MTS Swasta 121235230037 62 16 1 3 1 2
10 MI HIDAYATUL ISLAMIYAH MI Swasta 111235230076 133 11 1 6 1 0
11 RA Miftahul Hidayah RA Swasta 101235230074 16 1 1 2 0 0
12 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235230079 165 14 2 7 1 0
13 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235230078 226 14 1 9 1 0
14 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235230081 135 10 1 6 0 0
15 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235230070 66 6 1 2 0 0
16 RA Muslimat Nu 04 Al Hidayah RA Swasta 101235230073 51 1 1 2 0 0
17 RA Nailul Hasanah RA Swasta 101235230068 42 3 1 4 0 0
18 MI Raudlatut Tholibin Ash-Shodiqin MI Swasta 111235230077 200 13 1 7 1 0
19 MA Syi`ar Islam MA Swasta 131235230017 234 23 1 7 1 0
20 MTS Syiar Islam MTS Swasta 121235230036 308 16 3 9 1 1
21 RA Tarbiyatul Ula RA Swasta 101235230072 39 3 1 2 0 0
22 MTS Tarbiyatul Ulum MTS Swasta 121235230039 247 14 2 10 0 0
Total 4,138 328 32 186 9 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.