Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Bancar

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 RA Alawiyah RA Swasta 101235230172 19 3 1 2 0 0
2 MTS Al-Hidayah MTS Swasta 121235230094 10 1 1 3 0 0
3 MI Al Ittihad MI Swasta 111235230191 111 9 1 7 0 0
4 RA Darul Falah Muslimat Nu RA Swasta 101235230182 37 3 1 3 0 0
5 RA Faradis RA Swasta 101235230196 19 1 1 2 0 0
6 MA Hasyimiyah MA Swasta 131235230016 166 18 1 8 0 0
7 MTS Hasyimiyah MTS Swasta 121235230080 351 28 1 16 0 0
8 MI Madrasah Ibtidaiyah Hasyimiyah MI Swasta 111235230179 117 13 1 6 1 0
9 MTS Manbail Futuh 2 MTS Swasta 121235230081 91 13 3 5 1 0
10 MI Muhammadiyah 09 MI Swasta 111235230180 66 9 1 6 0 0
11 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235230173 28 5 1 3 0 0
12 MI Nurul Huda MI Swasta 111235230178 155 13 2 7 0 0
13 MTS Rahmatan Lil Alamin MTS Swasta 121235230082 4 1 1 3 0 0
14 MI Roudlotut Tholabah MI Swasta 111235230182 242 20 1 13 1 0
15 MI Tanwirul Qulub MI Swasta 111235230181 225 18 1 15 0 0
Total 1,641 155 18 99 3 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.