Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Balen

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 2 Bojonegoro MI Negeri 111135220002 148 12 6 10 1 1
2 MTS 5 Bojonegoro MTS Negeri 121135220003 682 52 10 24 1 3
3 MA Al Arqom MA Swasta 131235220003 57 5 1 3 1 0
4 MTS Al Arqom MTS Swasta 121235220017 69 9 1 6 1 1
5 RA Al Fajar RA Swasta 101235220042 46 4 1 2 0 0
6 MI Al Falah MI Swasta 111235220024 132 9 1 8 1 0
7 RA Al-Falah Sarirejo RA Swasta 101235220149 38 3 1 2 0 0
8 RA Al-Hidayah Kedungbondo RA Swasta 101235220051 47 3 1 2 0 0
9 RA Al Hilal RA Swasta 101235220050 48 3 1 2 0 0
10 MI Al Hilal Bungkal MI Swasta 111235220126 99 11 1 6 0 0
11 MA Al Khoiriyah Balen MA Swasta 131235220004 245 15 1 12 1 0
12 MI Bahrul Ulum 1 MI Swasta 111235220129 115 1 1 6 0 0
13 MTS Bahrul Ulum 1 Bulu MTS Swasta 121235220075 56 11 3 4 1 1
14 MI Bahrul Ulum 2 MI Swasta 111235220202 57 10 1 6 1 1
15 MI Darul Ulum Kabunan MI Swasta 111235220123 149 12 1 7 0 0
16 RA Hidayatul Khoiriyah RA Swasta 101235220147 52 5 1 2 0 0
17 RA Hidayatul Mubtadi`in RA Swasta 101235220048 33 3 1 2 0 0
18 RA Hidayatus Shibyan 1 RA Swasta 101235220045 30 5 1 4 0 0
19 RA Hidayatus Shibyan 2 RA Swasta 101235220117 19 2 1 2 0 0
20 MTS Islamiyah MTS Swasta 121235220027 371 34 5 14 1 3
21 MI Islamiyah 1 Penganten MI Swasta 111235220132 44 1 1 6 1 0
22 MI Islamiyah 2 Penganten MI Swasta 111235220133 89 11 1 6 0 0
23 MA Islamiyah Balen MA Swasta 131235220001 48 23 1 9 0 0
24 MI Islamiyah Bulaklo MI Swasta 111235220130 94 9 1 6 0 0
25 MI Islamiyah Kedungbondo MI Swasta 111235220136 83 11 1 6 0 0
26 MI Khoiriyah MI Swasta 111235220022 45 9 1 6 0 0
27 RA Khoiriyah RA Swasta 101235220116 3 2 1 2 0 0
28 MA Ma Muhammadiyah 4 MA Swasta 131235220002 19 1 1 3 0 0
29 MI Manba`ul Huda MI Swasta 111235220124 55 10 1 6 0 0
30 RA Manba`ul Huda RA Swasta 101235220043 18 2 1 2 0 0
31 MTS Manbaul Huda MTS Swasta 121235220040 23 8 1 3 0 0
32 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235220125 143 10 1 6 0 0
33 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235220044 22 1 1 0 0 0
34 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235220135 56 6 1 6 0 0
35 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235220049 19 2 1 2 0 0
36 MA MIFTAHUL ULUM MA Swasta 131235220050 27 11 1 3 1 1
37 MI Mi Muhammadiyah 15 Penganten MI Swasta 111235220134 69 12 1 6 0 0
38 MI Muhammadiyah 7 Kenep MI Swasta 111235220127 102 12 1 6 0 0
39 MI Muhammadiyah 8 Bulu MI Swasta 111235220128 90 10 1 6 0 0
40 MI Najil Ummah Kenep MI Swasta 111235220224 73 13 1 6 1 1
41 MI Nasy`atul Ulum MI Swasta 111235220122 100 10 1 6 0 0
42 RA Nasy`atul Ulum RA Swasta 101235220041 80 5 1 4 0 0
43 RA Nasy`atul Ulum Timur RA Swasta 101235220246 15 2 1 2 0 0
44 MI Nurul Islam 1 MI Swasta 111235220131 92 7 1 6 0 0
45 RA Nurul Islam 1 RA Swasta 101235220047 26 4 1 2 0 0
46 MI Nurul Islam 2 MI Swasta 111235220203 102 9 1 6 0 0
47 RA Nurul Islam 2 RA Swasta 101235220153 43 4 1 2 0 0
48 RA Nurul Ummah Kenep RA Swasta 101235220150 25 4 1 2 0 0
49 MI Nurur Rohim MI Swasta 111235220201 116 10 1 6 1 0
50 RA Nurur Rohim RA Swasta 101235220148 68 5 1 3 0 0
51 MTS Pembangunan Penganten MTS Swasta 121235220016 6 4 1 3 1 0
52 RA Ra Islamiyah RA Swasta 101235220046 51 4 1 3 0 0
Total 4,339 441 72 265 14 12*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.