Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Parang

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 12 Magetan MI Negeri 111135200012 255 16 4 16 0 0
2 MI Al Huda Ngunut MI Swasta 111235200005 54 9 1 6 0 0
3 RA Al Huda Ngunut RA Swasta 101235200092 7 2 1 1 0 0
4 MA Al - Ichsan MA Swasta 131235200013 5 7 1 5 0 0
5 MI Al Ikhlas Mategal MI Swasta 111235200006 78 11 1 6 0 0
6 RA Al Ikhlas Mategal RA Swasta 101235200022 26 2 1 2 0 0
7 MI Al Jariyah Bungkuk MI Swasta 111235200007 34 8 1 6 0 0
8 RA Al Jariyah Bungkuk RA Swasta 101235200024 14 1 1 0 0 0
9 MI Baiturrahman Sundul MI Swasta 111235200010 217 16 1 11 0 0
10 RA Lazuardi Yusro Sundul RA Swasta 101235200080 83 5 1 5 0 0
11 MI Miftahul Fatah Sayutan MI Swasta 111235200032 97 11 1 6 0 0
12 RA Miftahul Fatah Sayutan RA Swasta 101235200044 3 2 1 2 0 0
13 RA Nurul Amal Wadung RA Swasta 101235200053 147 7 1 6 0 0
14 MI Nurul Iman Trosono MI Swasta 111235200041 63 7 1 6 0 0
15 RA Nurul Iman Trosono RA Swasta 101235200059 21 2 1 2 0 0
16 RA Nurul Islam Tamanarum RA Swasta 101235200062 110 7 1 6 0 0
17 MTS Nurush Sholihin MTS Swasta 121235200014 187 25 5 10 1 0
18 MTS Psm Sayutan MTS Swasta 121235200018 23 8 1 3 0 0
19 MTS Roudlotul Ulum Parang MTS Swasta 121235200020 87 15 1 10 0 0
20 MI Terpadu Nurul Amal Parang MI Swasta 111235200057 353 30 4 17 1 0
Total 1,864 191 30 126 2 0*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.