Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tanjunganom

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 11 Nganjuk MI Negeri 111135180008 328 27 1 11 0 0
2 MI 1 Nganjuk MI Negeri 111135180007 562 19 3 18 1 0
3 MTS 2 Nganjuk MTS Negeri 121135180005 895 46 14 27 0 0
4 MI 4 Nganjuk MI Negeri 111135180005 527 26 5 17 1 0
5 MI 8 Nganjuk MI Negeri 111135180006 130 14 2 6 0 0
6 RA Al Asyhar RA Swasta 101235180110 79 9 1 4 0 0
7 RA Al Hikmah RA Swasta 101235180114 40 3 1 2 0 0
8 MTS Al Huda Kepuhbener MTS Swasta 121235180024 85 12 1 6 1 0
9 MI Al-Huda Kepuhbener MI Swasta 111235180031 194 20 1 11 0 1
10 RA AL MANSHUR RA Swasta 101235180175 34 4 1 2 0 0
11 RA Al - Mawaddah RA Swasta 101235180168 50 2 2 2 0 0
12 RA An-Nuroh RA Swasta 101235180109 27 1 1 0 0 0
13 MA An Nuur MA Swasta 131235180033 14 15 2 6 0 0
14 RA At Tarbiyah RA Swasta 101235180094 17 1 1 2 0 0
15 MI AT-THOLIBIIN MI Swasta 111235180121 7 5 1 5 0 0
16 RA Bahrul Ulum Ii RA Swasta 101235180100 56 5 1 2 0 0
17 RA Bahrul Ulum Iii RA Swasta 101235180096 50 5 1 2 0 0
18 RA Budi Utomo RA Swasta 101235180104 9 5 1 2 0 0
19 RA Darul Ulum RA Swasta 101235180106 1 3 1 2 0 0
20 MTS Darunnajah MTS Swasta 121235180023 82 12 1 4 0 0
21 MA Darussalam MA Swasta 131235180010 300 30 1 36 0 0
22 MI Darussalam MI Swasta 111235180034 286 19 1 12 0 0
23 RA Darussalam RA Swasta 101235180097 19 5 1 1 0 0
24 MI Daya Muda Al-Islam MI Swasta 111235180028 152 11 1 7 0 0
25 RA Daya Muda Al-Islam RA Swasta 101235180111 35 4 1 2 0 0
26 RA Diponegoro RA Swasta 101235180101 161 14 1 9 0 0
27 MI Fattakhul Irsyad MI Swasta 111235180086 139 11 1 7 0 0
28 MI Hidayatul Muridin MI Swasta 111235180039 127 12 1 6 1 0
29 MI Hidayatut Tulab MI Swasta 111235180113 58 16 3 15 0 0
30 MI Hm Surodadi Tanjunganom MI Swasta 111235180032 67 11 2 7 0 0
31 MI Islamiyah Banjaranyar MI Swasta 111235180036 134 14 1 7 1 0
32 MI Islamiyah Gambyok Tanom MI Swasta 111235180029 73 10 1 6 1 0
33 RA Khodijah RA Swasta 101235180107 137 3 1 3 0 0
34 MTS Ki Ageng Kerto MTS Swasta 121235180062 21 7 1 3 1 0
35 RA Madinatul Ulum RA Swasta 101235180142 40 7 1 2 0 0
36 RA Manba`ul Hidayah RA Swasta 101235180112 62 4 1 4 0 0
37 MI Miftahul Huda Kedungombo MI Swasta 111235180035 96 10 1 7 1 0
38 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235180022 20 8 1 3 1 0
39 RA MIFTAHUL ULUM RA Swasta 101235180171 27 1 1 2 0 0
40 MTS MtsS Darussalam MTS Swasta 121235180021 582 60 1 45 0 0
41 RA Muslima Khodijah RA Swasta 101235180113 58 4 1 2 0 0
42 RA Muslimat Nu RA Swasta 101235180128 10 4 1 2 0 0
43 MI Nurul Huda MI Swasta 111235180037 120 8 2 6 1 0
44 RA Nurul Huda RA Swasta 101235180102 21 4 1 2 0 0
45 RA Nurul Huda RA Swasta 101235180153 13 1 1 2 0 0
46 RA Nurul Ikhsan RA Swasta 101235180115 9 3 1 2 0 0
47 RA Nurul Jamal RA Swasta 101235180144 46 3 1 2 0 0
48 RA Perwanida Kampungbaru RA Swasta 101235180098 97 12 1 7 0 0
49 RA Psm Kampungbaru RA Swasta 101235180117 34 4 1 2 0 0
50 RA Psm Kedungombo RA Swasta 101235180118 46 8 1 4 1 0
51 MTS PSM KEDUNGOMBO MTS Swasta 121235180019 79 16 3 8 0 0
52 RA Psm Surodadi RA Swasta 101235180116 63 4 1 2 0 0
53 MI PSM Surodadi Kedungrejo MI Swasta 111235180033 267 19 1 12 1 0
54 MA Psm Tanjunganom MA Swasta 131235180011 64 15 1 3 0 0
55 MTS Psm Tanjunganom MTS Swasta 121235180020 60 12 1 3 0 0
56 RA Psm Tanjunganom RA Swasta 101235180105 102 8 1 6 0 0
57 RA Ra Al-Huda Kepuhbener RA Swasta 101235180099 37 5 1 2 0 0
58 RA ROUDLOTUL JANNAH RA Swasta 101235180176 18 5 1 2 0 0
59 MI Roudlotut Tholabiyah MI Swasta 111235180030 103 11 1 6 0 0
60 RA Salafil Huda RA Swasta 101235180095 36 4 1 2 0 0
61 MI Salafil Huda Banjaranyar MI Swasta 111235180038 171 11 1 6 1 0
62 RA Sunan Malik Ibrahim RA Swasta 101235180108 35 4 1 1 0 0
63 RA Ulil Abshor RA Swasta 101235180087 40 1 3 2 0 0
64 MTS Ulumuddin MTS Swasta 121235180069 66 11 1 3 0 0
65 RA Wardatul Jannah RA Swasta 101235180103 37 1 1 1 0 0
Total 7,355 669 95 405 13 1*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.