Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Berbek

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 7 Nganjuk MTS Negeri 121135180003 553 47 6 26 1 0
2 MTS Al Faqih MTS Swasta 121235180044 38 12 1 3 0 0
3 MI Al - Islah MI Swasta 111235180012 236 16 1 11 1 0
4 RA An Nur Sumberurip RA Swasta 101235180150 34 4 1 2 0 0
5 RA Ar-Rahmah RA Swasta 101235180148 21 3 1 2 0 0
6 MA At-Taqwa MA Swasta 131235180026 25 5 2 3 1 0
7 MTS At-Taqwa MTS Swasta 121235180042 14 3 1 3 0 0
8 RA Baitul Nur RA Swasta 101235180017 66 4 1 2 0 0
9 MI Darul Falah MI Swasta 111235180083 115 4 1 9 0 0
10 MI Darul Muta`allimin Cepoko MI Swasta 111235180011 161 10 1 14 0 0
11 RA Miftahul Ulum Pilangbangu RA Swasta 101235180151 24 4 1 2 0 0
12 MTS MUBTADI'IEN MTS Swasta 121235180073 1 1 1 0 0 0
13 RA Nurul Qur`an RA Swasta 101235180164 97 5 1 4 0 0
14 RA Perwanida 1 RA Swasta 101235180016 46 5 1 2 0 0
15 RA Perwanida Ii Berbek RA Swasta 101235180126 71 3 1 2 0 0
Total 1,502 126 21 85 3 0



*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.