Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Ngusikan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 5 Jombang MTS Negeri 121135170012 744 40 12 31 1 4
2 MA 7 Jombang MA Negeri 131135170008 454 37 12 20 1 0
3 MI Al Hidayah MI Swasta 111235170188 189 13 1 8 1 0
4 MA Ismailiyah MA Swasta 131235170063 32 8 1 3 1 0
5 MTS Ismailiyah MTS Swasta 121235170080 51 9 1 6 1 0
6 RA Muslimat Nu RA Swasta 101235170199 104 4 1 4 0 0
7 RA Muslimat Nu RA Swasta 101235170200 37 3 1 2 0 0
8 RA Nurul Huda RA Swasta 101235170279 30 3 1 2 0 0
9 MI Pancasila MI Swasta 111235170189 37 8 1 6 0 0
10 MI Raden Fatah MI Swasta 111235170190 145 12 1 6 1 0
11 RA Raden Fatah RA Swasta 101235170201 47 3 1 2 0 0
12 MI Raden Patah MI Swasta 111235170191 11 7 1 5 0 0
13 MI Sunan Giri MI Swasta 111235170192 65 9 2 6 1 0
Total 1,946 156 36 101 7 4*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.