Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Jogoroto

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 6 Jombang MTS Negeri 121135170005 360 31 15 16 1 2
2 MI Al-Hikmah MI Swasta 111235170065 291 33 2 12 1 0
3 MTS Al-Hikmah MTS Swasta 121235170028 138 15 2 6 1 2
4 RA Al-Hikmah RA Swasta 101235170075 83 9 1 4 0 0
5 MI Al-Ihsan 2 MI Swasta 111235170067 137 11 4 6 1 0
6 MI Al-Ihsan I MI Swasta 111235170066 181 15 1 10 0 0
7 MTS Al Ihsan Sawahan MTS Swasta 121235170029 50 6 1 4 1 0
8 MTS Al - Ikhlas MTS Swasta 121235170030 69 12 2 3 1 1
9 RA Al - Ikhsan Ii RA Swasta 101235170076 63 5 1 2 0 0
10 RA Al-Ittihad RA Swasta 101235170077 101 7 1 4 0 0
11 MA Al Muhajirin MA Swasta 131235170041 129 20 3 7 0 0
12 MI Annashiriyah MI Swasta 111235170069 137 11 1 6 1 0
13 RA Annashiriyah RA Swasta 101235170078 79 8 1 4 0 0
14 MI Babussalam MI Swasta 111235170070 316 24 2 14 0 0
15 MTS Babussalam MTS Swasta 121235170031 83 11 1 6 0 0
16 RA Babussalam RA Swasta 101235170079 91 9 1 4 0 0
17 MTS Darul Hikmah MTS Swasta 121235170032 92 14 2 5 0 0
18 MA Darul Ulum MA Swasta 131235170037 38 1 1 2 0 0
19 MTS Darul Ulum MTS Swasta 121235170033 114 7 2 8 1 2
20 RA Darul Ulum RA Swasta 101235170080 110 9 1 4 0 0
21 MI Darul Ulum 2 MI Swasta 111235170072 241 13 1 8 0 0
22 MI Darul Ulum 3 MI Swasta 111235170073 289 13 2 11 1 0
23 MI Darul Ulum I MI Swasta 111235170071 147 13 1 7 1 1
24 MTS Darul Ulum Ngumpul MTS Swasta 121235170034 91 15 2 3 1 0
25 MI Darussalam MI Swasta 111235170074 347 23 1 15 1 0
26 RA Darussalam RA Swasta 101235170081 60 9 1 4 0 0
27 MA Ghozaliyah MA Swasta 131235170040 241 16 1 10 1 1
28 MI Ghozaliyah MI Swasta 111235170075 397 22 3 13 1 2
29 MTS Ghozaliyah MTS Swasta 121235170035 228 21 1 12 1 1
30 RA Ghozaliyah RA Swasta 101235170092 149 7 1 5 0 0
31 RA Hasyim Asyari RA Swasta 101235170082 90 8 1 4 0 0
32 MA Hasyim Asy`ari MA Swasta 131235170066 351 17 1 11 1 1
33 MI Hasyim Asy`ari MI Swasta 111235170076 145 13 1 6 1 0
34 MI ISLAMIYAH MI Swasta 111235170077 174 18 1 8 1 1
35 RA Islamiyah 1 RA Swasta 101235170083 42 3 1 2 0 0
36 RA Islamiyah 2 RA Swasta 101235170084 32 6 1 3 0 0
37 MI Kholidiyah MI Swasta 111235170078 159 16 1 8 1 1
38 RA Kholidiyah 1 RA Swasta 101235170085 26 4 1 2 0 0
39 RA Kholidiyah Ii RA Swasta 101235170086 38 4 1 2 0 0
40 MA Mambaul Ulum MA Swasta 131235170039 185 17 3 6 0 0
41 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235170079 264 20 1 13 0 0
42 MTS Mambaul Ulum MTS Swasta 121235170036 119 17 2 6 1 2
43 MA Midanutta`lim MA Swasta 131235170038 225 17 1 10 0 0
44 MTS Midanutta`lim MTS Swasta 121235170037 206 21 2 12 0 0
45 RA Midanutta`lim 1 RA Swasta 101235170088 82 6 1 4 0 0
46 MI Midanuttalim I MI Swasta 111235170080 371 26 1 17 0 0
47 RA Midanutta`lim Ii RA Swasta 101235170089 64 5 1 2 0 0
48 MI Midanutta`lim II MI Swasta 111235170081 171 16 2 11 1 1
49 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235170082 255 16 1 19 1 0
50 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235170038 408 38 5 15 1 1
51 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235170090 23 5 1 2 0 0
52 MI Minhajul Abidin MI Swasta 111235170083 122 16 3 6 1 1
53 RA Minhajul Abidin RA Swasta 101235170091 48 5 1 3 0 0
54 MI Muhammadiyah 03 MI Swasta 111235170084 159 15 1 7 1 0
55 MTS Muhammadiyah 2 MTS Swasta 121235170039 41 10 1 4 1 0
56 RA Muslimat Mambaul Ulum RA Swasta 101235170087 73 6 1 4 0 0
57 MTS Nurul Qur an MTS Swasta 121235170040 347 15 4 18 1 2
58 MA Nurul Qur An MA Swasta 131235170042 253 12 3 9 0 0
59 RA Perwanida RA Swasta 101235170093 60 6 1 2 0 0
60 MTS Satu Atap Minhajul Abidin MTS Swasta 121235170105 63 11 1 3 1 2
61 RA Syafiiyah RA Swasta 101235170094 63 5 1 2 0 0
62 MI Syafi`iyah MI Swasta 111235170085 249 12 1 11 0 0
Total 9,760 816 107 447 28 24*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.