Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Bandarkedungmulyo

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 10 Jombang MA Negeri 131135170007 507 44 14 20 1 3
2 MI 3 Jombang MI Negeri 111135170001 515 29 6 24 1 2
3 MTS Al Asy`ariyah MTS Swasta 121235170001 153 16 2 6 1 2
4 MI Al-Asy`ariyah MI Swasta 111235170001 198 9 2 6 1 0
5 RA Al-Azhar RA Swasta 101235170001 40 5 1 2 0 0
6 MTS Al-Hikmah MTS Swasta 121235170002 201 20 4 11 0 0
7 MI Al - Hikmah Gondangmanis MI Swasta 111235170002 141 10 1 7 0 0
8 MI Al-Ihsan MI Swasta 111235170003 62 10 1 6 0 0
9 RA Al Masykur RA Swasta 101235170002 40 5 2 2 0 0
10 MI Bustanul Muta`allimin MI Swasta 111235170004 101 10 1 6 0 0
11 RA Bustanul Muta`allimin RA Swasta 101235170003 23 5 1 2 0 0
12 MI Darul Ma`arif MI Swasta 111235170005 149 13 1 6 1 0
13 RA Irsyadut Tholibin RA Swasta 101235170004 40 5 1 2 0 0
14 MI Mamba`ul Ma`arif MI Swasta 111235170007 121 9 1 6 0 0
15 RA Muslimat RA Swasta 101235170010 63 5 1 2 0 0
16 RA Muslimat 2 RA Swasta 101235170007 90 7 1 6 0 0
17 RA Muslimat Al Hikmah RA Swasta 101235170008 32 6 1 2 0 0
18 RA Muslimat Al-Ihsan RA Swasta 101235170009 45 4 1 2 0 0
19 RA Muslimat Brangkal I RA Swasta 101235170005 31 5 1 3 0 0
20 RA Muslimat Brodot RA Swasta 101235170006 54 7 1 2 0 0
21 RA Muslimat Gondangmanis RA Swasta 101235170011 72 8 1 2 0 0
22 RA Muslimat I RA Swasta 101235170012 41 4 1 2 0 0
23 RA Muslimat Semelo RA Swasta 101235170013 43 7 1 2 0 0
24 RA Perwanida RA Swasta 101235170015 45 5 1 4 0 0
25 MI Raudlatul Ulum I MI Swasta 111235170008 216 10 2 8 0 0
26 MI Raudlatul Ulum Il MI Swasta 111235170009 134 11 1 6 1 0
27 MI Subulussalam MI Swasta 111235170010 163 13 1 7 1 0
28 RA Subulussalam RA Swasta 101235170016 43 4 1 2 0 0
29 MI Sunan Kalijogo 1 MI Swasta 111235170011 98 10 1 6 0 0
30 MI Sunan Kalijogo 2 MI Swasta 111235170012 218 12 2 9 0 0
31 RA Sunan Kudus RA Swasta 101235170014 55 5 1 2 0 0
32 MI Umar Zahid MI Swasta 111235170013 260 11 1 7 1 0
33 MTS Umar Zahid Semelo MTS Swasta 121235170003 423 25 4 35 0 0
Total 4,417 349 62 215 8 7*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.