Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Bareng

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 11 Jombang MTS Negeri 121135170001 712 47 12 27 1 3
2 RA Aisyiyah RA Swasta 101235170017 57 5 1 2 0 0
3 MTS Al - Ahsan MTS Swasta 121235170110 20 14 1 4 0 0
4 MI Al Hikmah MI Swasta 111235170014 158 12 1 6 1 0
5 RA Al-Hikmah RA Swasta 101235170019 86 9 1 4 0 0
6 RA Al-Hikmah RA Swasta 101235170018 55 6 1 2 0 0
7 MI Al-Hikmah Pakel MI Swasta 111235170017 193 8 1 7 1 0
8 MI Al-Ihsan MI Swasta 111235170015 111 12 1 6 1 0
9 MTS Al Ihsan Banjaragung MTS Swasta 121235170004 58 10 1 3 0 0
10 RA An-Nur RA Swasta 101235170020 43 4 2 2 0 0
11 RA An-Nur RA Swasta 101235170040 50 5 2 5 1 0
12 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235170018 173 10 1 10 1 0
13 MTS Bahrul Ulum MTS Swasta 121235170005 57 12 1 3 0 0
14 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235170019 114 9 1 6 0 0
15 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235170020 125 11 1 6 1 0
16 RA Darul Muttaqin RA Swasta 101235170021 31 3 2 2 0 0
17 RA Darul Ulum RA Swasta 101235170022 64 6 1 3 0 0
18 MA Darul `Ulum Bareng MA Swasta 131235170064 78 13 1 3 0 0
19 MI Fathul Ulum MI Swasta 111235170021 67 10 1 6 0 0
20 RA Islam Al Wathaniyah RA Swasta 101235170023 87 7 1 5 0 0
21 RA Islamiyah RA Swasta 101235170024 53 4 1 2 0 0
22 MI Islamiyah Alwathaniyah MI Swasta 111235170016 301 20 4 12 1 0
23 RA Khoirun Nissa` RA Swasta 101235170281 33 6 1 2 0 0
24 RA Mamba`ul Hidayah RA Swasta 101235170025 27 3 2 2 0 0
25 MI Mi Islamiyah MI Swasta 111235170022 77 6 1 6 1 0
26 RA Muslimat RA Swasta 101235170026 32 4 1 2 0 0
27 MI Nurul Islam MI Swasta 111235170023 164 12 1 11 1 0
28 RA Nurul Islam 1 RA Swasta 101235170027 96 7 1 7 0 0
29 RA Nurul Islam Ii RA Swasta 101235170028 42 3 1 2 0 0
30 MI Perwanida MI Swasta 111235170024 126 9 1 6 1 0
31 RA Perwanida RA Swasta 101235170029 74 6 1 2 0 0
Total 3,364 293 49 166 11 3*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.