Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 2 Mojokerto MA Negeri 131135160001 1,481 101 10 48 0 0
2 MTS 2 Mojokerto MTS Negeri 121135160001 848 47 12 29 0 0
3 RA Al Hidayah RA Swasta 101235160101 56 5 1 4 0 0
4 MA Al-Ichsan MA Swasta 131235160028 68 10 1 6 0 0
5 MI Al-Ichsan MI Swasta 111235160131 71 8 1 6 1 1
6 MTS Al-Ichsan MTS Swasta 121235160043 110 16 1 6 0 0
7 MTS Al Ikhlas MTS Swasta 121235160041 97 11 1 6 0 0
8 MA AL IKHLAS MA Swasta 131235160031 85 11 3 4 1 1
9 MI Al Mustofa MI Swasta 111235160126 346 13 1 15 0 0
10 MTS An-Nahdliyyah MTS Swasta 121235160045 166 14 2 6 1 1
11 MA AN-NAHDLIYYAH MA Swasta 131235160046 23 8 2 2 1 1
12 RA Balai Kanak-Kanak Merdeka RA Swasta 101235160102 182 7 1 8 0 0
13 MI Bustanul Ulum MI Swasta 111235160124 176 6 1 6 0 0
14 RA Bustanul Ulum RA Swasta 101235160103 56 4 1 4 0 0
15 MI Bustanus Shibyan MI Swasta 111235160125 210 12 1 8 1 0
16 RA Darul Hidayah RA Swasta 101235160104 25 3 1 2 0 0
17 MI Darul - Hidayah MI Swasta 111235160116 166 9 1 6 0 0
18 MA Darul Hikmah MA Swasta 131235160029 385 23 1 12 0 0
19 MTS Darul Hikmah MTS Swasta 121235160039 322 21 2 24 0 0
20 RA Dewi Sartika RA Swasta 101235160113 20 4 1 2 0 0
21 RA Fattahuddin RA Swasta 101235160105 49 1 1 2 0 0
22 RA Hidayatur Rohim RA Swasta 101235160106 77 6 1 4 0 0
23 MI Ihyaul Ulum MI Swasta 111235160121 197 11 2 21 0 0
24 MTS Ihyaul Ulum MTS Swasta 121235160038 16 9 2 3 1 1
25 MI Mambaul Hidayah MI Swasta 111235160122 214 12 2 8 0 0
26 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235160117 124 10 1 6 1 0
27 MI Mi Hidayatur Rohim MI Swasta 111235160129 175 9 1 6 0 0
28 MI Mi Nurul Ulum MI Swasta 111235160127 97 11 1 6 0 0
29 MI Mujahidin MI Swasta 111235160128 231 11 3 14 0 0
30 MTS Mujahidin MTS Swasta 121235160042 55 1 1 3 0 0
31 RA Nurul Ulum RA Swasta 101235160109 15 2 1 2 0 0
32 MA Pesantren Al-Amin MA Swasta 131235160027 222 16 1 9 1 2
33 MTS Pesantren Al-Amin MTS Swasta 121235160044 274 15 6 14 0 0
34 RA Ra Mambaul Hidayah RA Swasta 101235160107 96 5 1 5 0 0
35 RA Ra Mambaul Ulum RA Swasta 101235160108 36 5 1 2 0 0
36 RA Ra Salafiyah Syafi`iyah RA Swasta 101235160111 153 12 1 10 0 0
37 RA Ra Walisongo 1 RA Swasta 101235160112 49 6 1 4 0 0
38 MI Roudlotul Huda MI Swasta 111235160123 228 15 1 18 1 0
39 RA Roudlotul Huda RA Swasta 101235160110 82 3 2 2 1 0
40 MTS Salafiyah Syafiiyah MTS Swasta 121235160040 186 15 1 14 0 0
41 MA Salafiyah Syafi`iyah MA Swasta 131235160030 62 16 1 14 0 0
42 MI Salafiyah Syafi`iyah I MI Swasta 111235160119 282 11 1 8 0 0
43 MI Salafiyah Syafi`iyah II MI Swasta 111235160120 215 11 1 6 0 0
44 MI Semesta MI Swasta 111235160130 440 35 5 24 1 0
45 MTS Smesta 789 MTS Swasta 121235160066 44 9 1 3 0 0
46 MI Walisongo I MI Swasta 111235160118 356 22 3 14 1 1
Total 8,868 612 88 426 12 8*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.