Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Trowulan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI Al-Abror MI Swasta 111235160114 346 18 4 13 1 1
2 RA Al-Abror RA Swasta 101235160090 142 8 1 6 0 0
3 MI Al Hidayah Domas MI Swasta 111235160103 198 12 3 6 1 1
4 RA Al Hidayah Domas RA Swasta 101235160091 82 5 1 4 0 0
5 MI Al Huda MI Swasta 111235160112 147 12 3 7 1 0
6 RA Al Huda RA Swasta 101235160092 47 5 1 2 0 0
7 MI Al Ishlah MI Swasta 111235160104 136 12 6 6 1 1
8 MA Al Ittihad MA Swasta 131235160033 93 4 1 11 0 0
9 MI Al Ittihad MI Swasta 111235160110 200 12 5 6 1 1
10 RA Al-Ittihad RA Swasta 101235160093 50 5 1 3 0 0
11 MI Al-Khoiriyah Bicak II MI Swasta 111235160111 150 11 3 7 1 2
12 MI Amiruddin MI Swasta 111235160109 307 13 7 11 1 1
13 MTS Amiruddin MTS Swasta 121235160035 95 8 2 4 1 0
14 RA Amiruddin RA Swasta 101235160094 90 7 1 5 0 0
15 MI An-Nur MI Swasta 111235160186 59 9 1 8 2 0
16 MTS Assalam MTS Swasta 121235160034 108 10 1 6 1 0
17 RA Brawijaya RA Swasta 101235160095 136 8 1 8 0 0
18 MI Brawijaya I I MI Swasta 111235160113 203 10 4 8 1 0
19 MI Brawijaya I Trowulan MI Swasta 111235160106 358 17 5 13 1 1
20 RA Darul Falah RA Swasta 101235160096 71 6 1 4 0 0
21 MA Islamic Center MA Swasta 131235160044 78 5 1 4 0 1
22 MTS Ma`arif MTS Swasta 121235160036 51 10 1 4 1 1
23 MI Mabniyatul Ihsan MI Swasta 111235160105 146 11 2 6 1 1
24 RA Mabniyatul Ihsan RA Swasta 101235160097 62 4 1 4 0 0
25 MA Miftahul Hikmah MA Swasta 131235160035 116 1 1 6 0 0
26 MTS Miftahul Hikmah MTS Swasta 121235160037 171 10 1 12 0 0
27 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235160098 51 5 1 4 0 0
28 MI Miftahul Ulum Bicak I MI Swasta 111235160107 208 12 3 8 0 0
29 MI Miftahul Ulum Temon Trowulan MI Swasta 111235160115 240 9 3 9 0 0
30 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235160108 348 14 9 9 1 1
31 RA Nurul Hidayah Kejagan RA Swasta 101235160100 67 5 1 3 0 0
32 RA Ra Miftahul Ulum RA Swasta 101235160099 101 6 1 5 0 0
33 MA Raudlatul Ulum MA Swasta 131235160034 68 13 2 4 1 2
34 MTS Unggulan Al-Kautsar MTS Swasta 121235160071 67 13 1 3 0 0
35 MA UNGGULAN AL-KAUTSAR MA Swasta 131235160040 77 9 1 3 0 0
Total 4,869 319 81 222 17 14*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.