Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Mojosari

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 1 Mojokerto MA Negeri 131135160002 1,164 80 15 40 1 6
2 MI 2 Mojokerto MI Negeri 111135160001 586 40 3 33 0 0
3 MTS Al Fatah MTS Swasta 121235160026 83 12 1 4 0 0
4 MI Al Hikmah MI Swasta 111235160068 108 6 1 6 1 1
5 MA Al-Kamal MA Swasta 131235160017 27 7 1 3 1 3
6 MTS Al-Kamal MTS Swasta 121235160027 21 6 1 3 1 2
7 MTS Al-Raudlah MTS Swasta 121235160029 1 1 1 0 0 0
8 RA Ar Rohmah RA Swasta 101235160166 180 18 1 16 0 0
9 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235160070 224 11 1 9 0 0
10 RA Bahrul Ulum RA Swasta 101235160053 103 7 1 6 0 0
11 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235160069 156 11 1 8 0 0
12 MI Darut Tarbiyah MI Swasta 111235160077 128 8 1 6 0 0
13 RA Kartini RA Swasta 101235160054 58 6 1 4 0 0
14 MA Madrasah Aliyah Al-Fatah MA Swasta 131235160018 77 1 1 3 1 0
15 MI Mamba`ul Ulum MI Swasta 111235160066 148 11 1 6 0 0
16 MTS Mamba`ul Ulum MTS Swasta 121235160028 157 15 1 8 0 0
17 MA Mambaul Ulum MA Swasta 131235160015 67 28 1 6 0 0
18 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235160076 150 9 2 8 1 1
19 MI Miftahul Karim MI Swasta 111235160067 125 8 1 6 0 0
20 MI Mi`rojul Ulum MI Swasta 111235160074 143 12 1 8 0 0
21 RA Muslimat RA Swasta 101235160056 43 5 1 2 0 0
22 RA Nur Said RA Swasta 101235160057 156 10 1 12 1 0
23 MI Pancasila MI Swasta 111235160072 267 14 1 19 0 0
24 MA Raden Patah MA Swasta 131235160016 33 11 1 5 1 3
25 RA Ra Mukti Mulia RA Swasta 101235160055 38 4 1 4 0 0
26 MI Roudlotul Ulum MI Swasta 111235160073 390 16 2 15 0 0
27 RA Roudlotul Ulum RA Swasta 101235160058 138 11 1 7 0 0
28 RA Tarbiyatur Ruba`i RA Swasta 101235160167 31 5 1 9 0 0
29 MI Taufiqul Hidayah MI Swasta 111235160075 144 9 1 7 0 0
30 RA Taufiqul Hidayah RA Swasta 101235160059 72 7 1 4 0 0
31 MI Wajib Belajar MI Swasta 111235160071 226 14 1 28 0 0
32 RA Waqi`ah RA Swasta 101235160060 53 6 1 3 0 0
33 RA Yasfalah RA Swasta 101235160061 40 6 1 4 0 0
Total 5,337 415 51 302 8 16*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.