Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Buduran

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 1 Sidoarjo MI Negeri 111135150001 573 28 8 21 1 2
2 MI Al-Hikmah MI Swasta 111235150008 375 16 3 43 1 1
3 MI Al Ihsan MI Swasta 111235150009 474 21 1 16 1 2
4 RA Al-Khoiriyah RA Swasta 101235150006 67 5 1 8 0 0
5 MTS Al Khoziny MTS Swasta 121235150003 389 14 1 13 0 0
6 MA Al-Khoziny MA Swasta 131235150029 313 9 1 10 0 0
7 MI Al-Khoziny MI Swasta 111235150010 23 6 1 3 1 0
8 MI Annahdliyin MI Swasta 111235150011 292 14 1 17 2 0
9 RA An-Nashiriyah RA Swasta 101235150008 153 12 1 8 0 0
10 RA An Nur RA Swasta 101235150009 74 6 1 5 0 0
11 MI Darul Hikmah MI Swasta 111235150013 255 11 1 10 0 0
12 MTS Darul Hikmah MTS Swasta 121235150004 51 1 1 5 0 0
13 RA Darul Hikmah RA Swasta 101235150012 101 5 1 4 0 0
14 MI Darul Hikmah Entalsewu MI Swasta 111235150012 140 7 1 13 0 0
15 MA Faqih Hasyim MA Swasta 131235150030 85 10 1 8 0 0
16 MI Faqih Hasyim MI Swasta 111235150014 210 10 1 16 0 0
17 MTS Faqih Hasyim MTS Swasta 121235150005 217 10 1 7 0 0
18 RA Faqih Hasyim RA Swasta 101235150013 112 10 1 8 0 0
19 MI Islamiyah Banjarsari MI Swasta 111235150015 441 15 7 13 0 0
20 MI Ma`arif Pagerwojo MI Swasta 111235150016 1,125 36 3 79 1 1
21 RA Muslimat Terpadu Bina Insany RA Swasta 101235150011 105 9 1 11 0 0
22 RA Nurul Yaqin RA Swasta 101235150014 67 12 1 4 0 0
23 RA Ra Annahdliyin RA Swasta 101235150007 62 5 1 6 0 0
24 RA Ram Nu Asy Syuhada` RA Swasta 101235150010 194 13 1 10 0 0
25 RA Ra Surya Asri RA Swasta 101235150016 55 2 1 0 0 0
26 MA Sidoarjo MA Negeri 131135150001 1,350 99 17 40 0 4
27 MI Walisongo MI Swasta 111235150017 178 12 2 8 0 0
Total 7,481 398 61 386 7 10*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.