Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA 1 Pasuruan MA Negeri 131135140001 378 58 16 35 1 3
2 MI 1 Pasuruan MI Negeri 111135140002 687 34 1 28 0 0
3 MTS Al - Azhar MTS Swasta 121235140002 62 4 1 3 0 0
4 MA Al Azhar Beji MA Swasta 131235140013 73 7 1 3 0 0
5 RA Al-Hidayah RA Swasta 101235140011 30 2 1 2 0 0
6 RA Al - Hikmah RA Swasta 101235140023 63 6 1 6 0 0
7 MI Al Ishlah MI Swasta 111235140012 180 13 1 10 0 0
8 RA Al - Ishlah RA Swasta 101235140012 40 5 1 2 0 0
9 MTS Al Ishlah Beji MTS Swasta 121235140047 95 10 1 8 0 0
10 MI Al Islah Sidowayah MI Swasta 111235140013 185 10 4 10 1 1
11 RA Al-Islam 1 RA Swasta 101235140013 90 9 1 6 0 0
12 RA Al - Wasilah RA Swasta 101235140014 38 4 1 2 0 0
13 RA Anak Sholeh RA Swasta 101235140402 136 7 1 4 1 0
14 MI Badrul Ulum Simpar MI Swasta 111235140015 87 10 1 6 0 0
15 MI Darun Najah MI Swasta 111235140016 235 1 1 13 0 0
16 MTS Darussalam MTS Swasta 121235140044 52 3 1 3 0 0
17 MA Darusssalam Beji MA Swasta 131235140015 46 2 1 3 1 1
18 MTS Hasan Munadi MTS Swasta 121235140051 113 17 1 8 0 0
19 MA Hasan Munadi Beji MA Swasta 131235140001 160 11 1 7 0 0
20 RA Hasan Munadi I RA Swasta 101235140016 208 15 1 11 0 0
21 RA Jamilah 45 RA Swasta 101235140017 48 4 1 3 0 0
22 MTS Ma`arif Beji MTS Swasta 121235140017 78 10 2 5 0 0
23 MA Ma`arif Sunan Gunung Jati MA Swasta 131235140012 54 10 1 5 0 0
24 MI MI As-Sabilillah MI Swasta 111235140014 124 12 1 6 0 0
25 MA Miftachul Huda MA Swasta 131235140014 86 1 1 6 1 0
26 MTS Miftachul Huda MTS Swasta 121235140058 31 2 1 6 0 0
27 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235140018 37 3 1 2 1 0
28 MI Miftahul Huda 2 MI Swasta 111235140017 124 11 1 6 1 1
29 RA Miftahul Huda 2 RA Swasta 101235140020 30 1 1 2 0 0
30 MI Miftahul Huda 3 MI Swasta 111235140019 46 1 1 6 0 0
31 MI Miftahul Huda I MI Swasta 111235140018 100 11 1 6 1 0
32 RA Miftahul Huda I RA Swasta 101235140019 36 5 1 2 0 0
33 RA Miftahul Huda Iii RA Swasta 101235140021 25 2 1 2 0 0
34 MI Miftahul Ulum Gunungsari MI Swasta 111235140021 77 8 1 6 1 0
35 MI Minu Al Wasilah MI Swasta 111235140023 83 9 1 10 1 0
36 MI Misbahul Ulum MI Swasta 111235140022 82 12 1 6 1 0
37 RA Misbahul Ulum RA Swasta 101235140022 26 3 1 2 0 0
38 MTS MTs Darun Najah MTS Swasta 121235140012 58 6 1 3 0 0
39 MI Nahdlatul Ulama MI Swasta 111235140024 35 8 1 6 0 0
40 MI Nu Al Hikmah MI Swasta 111235140011 84 12 1 6 1 1
41 MI NU Miftahul Huda IV MI Swasta 111235140020 85 9 1 6 0 0
42 RA Nur Hidayah RA Swasta 101235140024 36 3 1 2 0 0
43 RA Nur Rahmah RA Swasta 101235140389 78 9 1 4 0 0
44 MA Nurush Shobah MA Swasta 131235140061 31 1 1 3 0 0
45 MTS Nurush Shobah MTS Swasta 121235140150 19 1 1 3 0 0
46 MA Nu Sunan Ampel Baujeng MA Swasta 131235140011 145 1 1 10 0 0
47 MTS Nu Sunan Ampel Baujeng MTS Swasta 121235140063 151 13 2 6 1 2
48 MI NU Tarbiyatus Sibyan Baujeng MI Swasta 111235140026 194 9 1 13 0 0
49 RA Ra Badrul Ulum RA Swasta 101235140015 30 3 1 2 0 0
50 RA Sabilillah RA Swasta 101235140025 34 3 1 2 0 0
51 MI Sunan Gunung Jati MI Swasta 111235140025 74 8 1 6 1 0
52 RA Sunan Gunung Jati Beji RA Swasta 101235140026 44 1 1 2 0 0
53 RA Tarbiyatus Shibyan RA Swasta 101235140027 55 6 1 4 0 0
54 RA Untung Suropati RA Swasta 101235140028 54 5 1 4 0 0
Total 5,252 431 74 333 14 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.