Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MI 2 Pasuruan MI Negeri 111135140001 422 1 1 35 0 0
2 MA Al-Arif MA Swasta 131235140021 68 1 1 12 0 0
3 MTS Al-Arif MTS Swasta 121235140045 114 10 1 6 0 0
4 RA Al Faqih RA Swasta 101235140029 102 5 1 5 0 0
5 MI Al-Faqih Pucang MI Swasta 111235140027 327 13 1 12 0 0
6 RA Al Hidayah RA Swasta 101235140397 48 4 1 6 0 0
7 MI Al-Hidayah Sumbersuko MI Swasta 111235140029 159 10 1 8 0 0
8 RA Al-Hikmah RA Swasta 101235140030 46 4 1 2 0 0
9 RA Al Islah RA Swasta 101235140031 68 6 1 4 0 0
10 MI Al - Islamiyah MI Swasta 111235140285 83 11 1 6 1 0
11 MI Bahrul Ulum MI Swasta 111235140032 303 9 1 7 1 0
12 RA Bahrul Ulum RA Swasta 101235140032 56 5 1 5 0 0
13 RA Baitussalam RA Swasta 101235140033 51 5 1 4 0 0
14 MTS Darussalam MTS Swasta 121235140136 144 13 4 6 1 1
15 RA Darussalam RA Swasta 101235140034 59 6 1 4 0 0
16 MA DARUSSALAM GEMPOL MA Swasta 131235140078 32 4 1 2 1 2
17 MTS Darut Taqwa 1 MTS Swasta 121235140050 92 1 1 7 0 0
18 MA DARUT TAQWA 1 WATUKOSEK MA Swasta 131235140076 11 13 1 3 1 3
19 RA Hasaniyah RA Swasta 101235140035 39 4 1 3 0 0
20 MI Hasyim Asy`ari MI Swasta 111235140035 191 9 1 6 0 0
21 MTS Hasyim Asy`ari MTS Swasta 121235140052 65 8 1 6 1 2
22 MI Ma`arif Nu Legok MI Swasta 111235140033 180 9 1 6 0 0
23 MA Manbaut Taufiq MA Swasta 131235140020 282 1 1 0 0 0
24 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235140153 153 11 1 6 1 0
25 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235140036 86 4 1 4 0 0
26 MI MI Ma`arif Nu Ngering MI Swasta 111235140034 197 13 1 9 0 0
27 MTS MTs Zainiyah MTS Swasta 121235140064 1 1 1 0 0 0
28 RA Noer Wahid RA Swasta 101235140410 19 3 1 2 0 0
29 MA Nu Al Faqihiyah MA Swasta 131235140022 81 3 1 3 1 0
30 MTS Nu Al Faqihiyah MTS Swasta 121235140046 140 14 1 9 1 0
31 MI Nu Al Faqihiyah Babat MI Swasta 111235140028 232 13 1 17 0 0
32 MI Nu Al - Hikmah Wonosari MI Swasta 111235140030 171 11 1 8 0 0
33 MI Nu Al Rosyad Wonosari MI Swasta 111235140031 136 9 1 6 2 0
34 MI Nu Miftahul Huda Jerukpurut MI Swasta 111235140037 119 12 1 7 0 0
35 MTS Nu Miftahul Huda Jerupurut MTS Swasta 121235140055 182 16 2 8 0 0
36 MI Nu Miftahul Ulum Kecicang MI Swasta 111235140038 150 11 1 12 1 0
37 MI Nu Miftahul Ulum Kejapanan MI Swasta 111235140039 150 8 1 6 0 0
38 MI Nu Nurul Huda Kepulungan MI Swasta 111235140036 146 10 1 8 0 0
39 MI Nu Raden Rahmat Ngerong MI Swasta 111235140041 121 10 1 6 0 0
40 MTS Nu Raden Rahmat Ngerong MTS Swasta 121235140061 37 9 2 3 0 0
41 MTS Nurul Huda MTS Swasta 121235140059 48 3 1 8 1 1
42 RA Nurul Huda RA Swasta 101235140038 73 5 1 6 0 0
43 RA Nurul Huda RA Swasta 101235140037 110 7 1 7 0 0
44 RA Nurul Iman RA Swasta 101235140039 67 4 1 4 0 0
45 MI Nu Wahid Hasyim Watukosek MI Swasta 111235140042 149 1 3 6 0 0
46 RA Perwanida RA Swasta 101235140041 31 3 1 2 0 0
47 RA Perwanida RA Swasta 101235140042 53 5 1 3 0 0
48 RA Perwanida RA Swasta 101235140040 56 4 1 2 0 0
49 MI Purnama Mojorejo MI Swasta 111235140040 79 7 1 7 0 0
50 RA Sholihiyah RA Swasta 101235140043 85 6 1 5 0 0
51 RA Siti Fatimah RA Swasta 101235140379 95 6 1 2 0 0
52 MI Walisongo MI Swasta 111235140043 117 1 1 7 0 0
53 MI Zainiyah MI Swasta 111235140044 186 11 2 19 1 0
Total 6,212 373 61 347 14 9*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.