Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tongas

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MTS 3 Probolinggo MTS Negeri 121135130003 160 19 7 12 1 1
2 RA Al - Amin RA Swasta 101235130302 32 3 1 2 0 0
3 RA Al Aziziyah RA Swasta 101235130367 24 4 1 2 0 0
4 RA Al Falah RA Swasta 101235130340 27 1 1 2 0 0
5 RA Al Hidayah RA Swasta 101235130297 50 5 1 2 0 0
6 RA Al Karimah RA Swasta 101235130307 73 5 1 4 0 0
7 RA Al Karomah RA Swasta 101235130339 20 1 1 2 0 0
8 MA Ar Raudhlah MA Swasta 131235130080 1 1 1 0 0 0
9 RA Ar Raudlah RA Swasta 101235130373 17 2 1 2 0 0
10 RA Az Zahra RA Swasta 101235130366 54 2 1 2 0 0
11 RA Bahrul Ulum RA Swasta 101235130300 56 4 1 2 0 0
12 RA Darul Ma`sum RA Swasta 101235130306 20 3 1 3 0 0
13 MTS Darussalam Tongas MTS Swasta 121235130155 122 13 1 7 0 0
14 MI Darus Syafa`ah MI Swasta 111235130359 86 10 1 6 0 0
15 RA Fadlul Ulum RA Swasta 101235130304 28 2 1 2 0 0
16 MTS Hidayatus Salafiyah MTS Swasta 121235130177 34 10 1 5 0 0
17 RA Hidayatus Salafiyah RA Swasta 101235130301 17 1 1 2 0 0
18 RA Kuku Ponconoko RA Swasta 101235130364 25 3 1 2 0 0
19 MTS Madinatul Ilmi MTS Swasta 121235130163 73 9 4 4 0 0
20 MI Mamba`il Falah MI Swasta 111235130353 55 8 1 7 0 0
21 RA Mambail Falah RA Swasta 101235130303 34 2 1 2 0 0
22 RA Mambaul Islam RA Swasta 101235130295 33 4 1 2 0 0
23 RA Miftahul Huda RA Swasta 101235130296 35 4 1 2 0 0
24 RA Miftahul Jannah RA Swasta 101235130305 23 2 1 2 0 0
25 MI Miftahul Khoir MI Swasta 111235130351 60 8 1 6 0 0
26 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130349 69 9 1 6 0 0
27 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130352 165 10 1 7 1 0
28 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130355 68 10 1 6 0 0
29 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130358 44 5 1 6 1 0
30 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235130371 16 2 1 2 0 0
31 RA Miftahus Sibyan RA Swasta 101235130299 33 4 1 2 0 0
32 MI Mi Mamba`ul Islam MI Swasta 111235130356 36 8 1 6 0 0
33 MI Mi Miftahus Sibyan MI Swasta 111235130350 78 9 1 6 1 0
34 MI Riyadlus Sholihin MI Swasta 111235130354 63 9 1 6 1 0
35 MI Saiful Ulum MI Swasta 111235130387 42 7 1 6 1 0
36 MI Sunan Ampel MI Swasta 111235130357 128 9 1 6 0 0
37 RA Sunan Ampel RA Swasta 101235130298 62 3 1 2 0 0
Total 1,963 211 46 145 6 1*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.