Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam

data-statistik

Data Kecamatan Tegalsiwalan

# Nama Lembaga Jenjang Status NSM Siswa Guru Tendik Rombel Perpus Lab.
1 MA Bahjatul Ulum MA Swasta 131235130053 137 12 2 8 0 0
2 MTS Bahjatul Ulum MTS Swasta 121235130151 152 12 1 6 2 2
3 MA Darul Mukhlashin MA Swasta 131235130054 105 15 1 6 0 0
4 MTS Darul Mukhlashin MTS Swasta 121235130005 165 18 1 6 0 0
5 RA Darul Muttaqin RA Swasta 101235130381 22 2 1 2 0 0
6 MI Mambaul Ulum MI Swasta 111235130048 82 9 1 6 0 0
7 RA Mambaul Ulum RA Swasta 101235130019 31 4 1 2 0 0
8 MA Manbaul Hikam MA Swasta 131235130052 197 14 1 11 1 2
9 MTS Manbaul Hikam MTS Swasta 121235130174 244 13 1 9 1 1
10 RA Manbaul Hikam RA Swasta 101235130018 47 5 1 2 0 0
11 MA Miftahul Huda MA Swasta 131235130051 125 9 1 6 0 0
12 MI Miftahul Huda MI Swasta 111235130046 52 7 1 6 0 0
13 MTS Miftahul Huda MTS Swasta 121235130152 123 13 2 8 1 1
14 MI Miftahul Jannah MI Swasta 111235130053 69 10 1 6 0 0
15 RA Miftahul Jannah RA Swasta 101235130368 21 3 1 2 0 0
16 MI Miftahul Ulum MI Swasta 111235130047 199 12 1 10 0 0
17 MTS Miftahul Ulum MTS Swasta 121235130044 91 8 1 5 1 0
18 RA Miftahul Ulum RA Swasta 101235130017 59 4 1 2 0 0
19 MI Muhammadiyah MI Swasta 111235130040 108 12 1 6 1 0
20 MA Nahdlatul Ulama Miftahul Ulum MA Swasta 131235130078 89 13 3 9 0 0
21 MI Nurul Hidayah MI Swasta 111235130043 69 9 1 6 0 0
22 MTS Nurul Hidayah MTS Swasta 121235130149 65 9 1 3 0 0
23 RA Nurul Hidayah RA Swasta 101235130016 39 3 1 2 0 0
24 MI Nurul Islam MI Swasta 111235130042 44 11 1 6 1 0
25 MI Nurul Istiqomah MI Swasta 111235130052 51 11 1 6 0 0
26 RA Nurul Istiqomah RA Swasta 101235130024 23 3 1 0 0 0
27 RA Ra Miftahul Hasan RA Swasta 101235130022 9 3 1 3 0 0
28 RA Ra. Nurul Huda RA Swasta 101235130020 22 3 1 2 0 0
29 RA Ra Nurul Islam RA Swasta 101235130026 29 3 1 2 0 0
30 RA Ra Subulus Salam RA Swasta 101235130023 10 1 1 0 0 0
31 MI Subulus Salam MI Swasta 111235130050 1 142 22 0 0 0
32 RA Subulus Salam RA Swasta 101235130021 19 3 1 2 0 0
Total 2,499 396 57 150 8 6*Jika Layar Anda terbatas misalnya menggunakan HP, silakan geser scroll ke kanan dibawah tabel.